- A társasági adó, iparűzési adó bevallásának határideje május 31. (29-s és HIPAK nyomtatvány)

A nonprofit szervezeteknek társasági adó előleg kötelezettsége nincsen, ezeket a tárgyévre vonatkoztatva a tárgyévet követő május 31-ig kell a bevallással egyidejűleg megfizetni.

- Azon szervezetek, amelyeknek vállalkozási tevékenységből és/vagy ingatlanhasznosításból származó bevételt vagy ráfordítást nem számolt el, külön nyilatkozat megtételével kiválthatják a társasági adóbevallási kötelezettséget. A TAONY alkalmazásával kell a nyilatkozatot megtenni. A nyilatkozaton az „I” jelölést kell alkalmazni.

- Amennyiben az egyik évben keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettség a szervezet elért jövedelme után, akkor a következő évben helyi iparűzési adó, illetve építményadó- és telekadó-fizetési kötelezettsége is lehet a civil szervezetnek, még akkor is, ha az ingatlant csak alaptevékenysége céljára használja.

- Ha helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség áll fenn, akkor annak a tárgy évi első felét március 15-ig, a második felét szeptember 15-ig kell befizetni. A különbözet május 31-ig fizetendő, a túlfizetést május 31-ével vissza lehet igényelni.  A bevallást a NAV felé kell benyújtani, de az adót továbbra is az Önkormányzatnak kell megfizetni.

kötelezettség tárgya:

  • ha nem volt az előző évben a vállalkozási tevékenységgel (és/vagy ingatlanhasznosítással) kapcsolatban elszámolt bevétel vagy ráfordítás, akkor TAONY
  • HIPAK csak akkor, ha volt előző évben TAO fizetési kötelezettség (NAV felé)

 Nyomtatvány:

  • TAONY - Társasági adó nyilatkozat
  • TAO bevallás 2329
  • iparűzési adó bevallás: 23HIPAK