Áfa bevallási kötelezettség

  1. Amennyiben jogelőd nélkül, újonnan alakult a szervezet és Áfás tevékenységet végez, vagy év közben kezdett Áfás tevékenységet végezni, és nem kérte az alanyi mentességet, a bejelentkezés évében és az azt követő évben havi ÁFA bevalló és befizető lesz, azaz a tárgyhót követő hó 20-ig kell megfizetni, és bevallani az Áfát
  2. amennyiben a tárgyévet megelőző második évben a befizetési kötelezettség az 1 millió forintot meghaladja, úgy havi bevalló a szervezet, azaz a tárgyhónapot követő 20-ig kell megfizetni és bevallani az Áfát