Az ellenértékes belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, valamint termék vagy szolgáltatás Európai Közösségen belüli beszerzése vagy 3. országból történő importja után

 

kötelezettség tárgya:

  • az adóévet megelőző második adóévben az áfa egyenlege nem haladta meg a (+/−) 250 ezer forintot

Nyomtatvány: 2365