Helyszín: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

Időpont: 2022. június 16-án 13.00 és 16.00 óra között

A rendezvényen elhangzó előadások

  • Dr. Tornai Döniz: A betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság tagjainak, képviselőinek halálával felmerülő jogalkalmazási problémák, figyelemmel a nyilvántartási és a törvényességi felügyeleti ügyszakra is
  • Dr. Polgár Csilla: A 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) szerinti kényszertörlési eljárás új szabályai
  • Dr. Molnár Szeréna: A kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárások, összehasonlítva a cégek törvényességi felügyeleti eljárásaival
  • Dr. Papp Ilona: Az egyesületek nyilvántartásba vételére és változásbejegyzésére irányuló eljárások jogalkalmazási nehézségei
  • Dr. Gálfalvi Géza: Az alapítványok nyilvántartásba vételére és változásbejegyzésére irányuló eljárások jogalkalmazási nehézségei
  • Dr. Kővári-Ruszthy Vivien: Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás
  • Dr. Szalay Mihály Tamás: A szervezet vezető tisztségviselője mint jogi személy jogi megítélése a nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárásokban

A fentiek mellett szó lesz még a jövőben kialakítandó jogi személyek egységes nyilvántartása civil oldalának kérdéseiről, valamint a nyilvántartásba vételi eljárások adóigazgatási következményeiről is. Az előadásokat követően lehetőség lesz kérdezni az előadóktól.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy jelentkezéseiket 2022. június 14-én 12.00 óráig szíveskedjenek elküldeni az ftrendezveny@birosag.hu e-mail-címre.