A kötelezettség tárgya:

Az ellenértékes belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, valamint termék vagy szolgáltatás Európai Közösségen belüli beszerzése vagy 3. országból történő importja után

  • ha az adóévet megelőző második adóévben az áfa pozitív összege meghaladta az 1 millió forintot,
  • ha év közben a fizetendő adó összege meghaladta az 1 millió forintot
  • a jogelőd nélkül alakult szervezet a bejelentkezés évében és az azt követő évben
  • az alanyi adómentességet (AAM) és a kizárólag adólevonásra jogosító tevékenységet (TAM) folytató adóalany minden esetben havi gyakorisággal tesz adóbevallást, amennyiben nem járhat el alanyi adómentes minőségében, illetve TAM esetén adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége van

Nyomtatvány: 2465