kép forrása: kunbabonyinye.blogspot.com

Idén is szeretettel várunk mindenkit Kunbábonyba, hogy a megszokott családias légkörben és formákban: előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók kereteiben foglalkozunk elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival a közösségfejlesztés nyári egyetemén.

MIÉRT KELLENEK HIDAK?

Mert eltávolodtunk. Egymástól, az intézmények mitőlünk, s részben a demokráciától. Mert bizonytalanok vagyunk. Magunkban, környezetünkben, értékeinkben, a jövőben. Mert szembe kell nézni azzal is, hogy ma az emberek könnyebben mozgósíthatók a félelmen, a gyűlöleten és a megvetésen alapuló üzenetek által, mint a szolidaritásra, együttműködésre, közösségvállalásra és a közös problémamegoldásra buzdító üzenetekkel. De a kölcsönös függéseken alapuló világunkban ez – így hisszük – zsákutca. Ehhez kellenek a hidak. Mert nekünk fontosabb, hogy találjunk összekötést, összekapcsolódást. Mert mindenki fontos, és ehhez keressük a párbeszéd esélyeit, a lehetséges közös ügyeket, közös minimumokat.

MIÉRT ÉPÍTÜNK HIDAKAT?

Mert hiszünk az emberekben és a változásban. A véleménynyilvánítás formáit tanulni és tanítani kell. Lehetőséget kell teremteni a párbeszédre a különböző csoportok között. Ez pedig csak úgy jöhet létre, ha kapcsolatba lépünk egymással és engedjük, hogy ez a kapcsolat hasson ránk és viszont. Abban a meggyőződésben dolgozunk, hogy a helyi szinteken megteremthetők a demokratikus keretek, lehetőség van a megismerésre, megvalósulhat valódi közös cselekvés. Ezek természetét és gyakorlatát szeretnénk megismerni, megérteni az idei Nyári Egyetemünkön.

ÉRTSÜK MEG, HOGY CSELEKEDHESSÜNK!

Nyári Egyetemünk ideje: 2019. július 25-28 (csütörtöktől – vasárnapig)

Helyszíne: Civil Kollégium terei és kertje (Kunbábony, Bács-Kiskun megye)

Szervezője: Közösségfejlesztők Egyesülete

Támogatója: résztvevői hozzájárulásokból finanszírozva

További információt kérhet: kunbabonyinye@gmail.com (igyekszünk hamar válaszolni)

TÉMACSOPORTOK, AMELYEKRE A PROGRAM ÉPÜL:
TÁRSADALMI TŐKE ÉS A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD
HELYZETKÉP: KÖZÖSSÉGEK ÁLLAPOTA
KÖZÖSSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN: INTÉZMÉNYEK, SZAKEMBEREK, HÁLÓZATOK
A JÖVŐ: KLÍMAVÁLSÁG, ÖKOLÓGIAI EGYMÁSRAUTALTSÁG

A SZAKMAI PROGRAM RÉSZLETEIT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK OLDALUNKON!

forrás: http://kunbabonyinye.blogspot.com/