Reprezentáció: az SZJA tv. 70 §. (4)-(5) alapján a tárgyévre vonatkozó reprezentáció és üzleti ajándék juttatásokkal kapcsolatos adókötelezettségeket a a tárgyévet követő év június 12-éig kell bevallani és megfizetni.
Mentes az adókötelezettség alól a kifizetés, amennyiben a reprezentáció a civil szervezet közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében merült fel, és értéke az adóévre vonatkozó beszámolóban szereplő összes ráfordítás 10 százalékát , de legfeljebb az összes ráfordítás 10 százalékát (mindig a kisebb értéket kell figyelembe venni) nem haladja meg, illetve akkor, ha az üzleti ajándék értéke a minimálbér 25%-nak megfelelő egyedi értéket nem haladja meg. Ha ezeket meghaladja, úgy a juttatás értékének 1,18 szorosa után 15%   személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót kell megfizetnie a juttató civil szervezetnek

Amennyiben nem tartozik a kedvezményes körbe a reprezentáció, az üzleti ajándék juttatásával összefüggő ráfordítás, akkor, a juttatás hónapját magába foglaló negyedév kötelezettségeként kell bevallani, és a negyedév utolsó hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. Az esemény, a ráfordítás jellegét a költségszámlán minden esetben igazolni kell (kik vettek részt a megbeszélésen, mikor, milyen célból), mert különben a jelzett határértékekbe ezeket a költségeket nem lehet figyelembe venni, igazolás hiányában a költséget már a felmerülés pillanatában adókötelezettség terheli.

kötelezettség tárgya:

  • kedvezményezett tevékenységgel kapcsolatos reprezentáció és üzleti ajándék esetén az értékhatárt meghaladó részre, évente egyszer
  • egyéb esetben a teljes összegre, a juttatás hónapjában

Nyomtatvány: 2408