Az est folyamán a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének munkáján keresztül ismerhetjük meg a szociális szövetkezetek szerepét, lehetőségeit és eredményeit. részletesen hallhatunk a Közösségi Szociális Szövetkezet "Közösségben újra hasznos" programjáról, mely kitűnő példája annak, hogy a szociális szövetkezetek miképpen járulhatnak hozzá az ökológiailag és társadalmilag is fenntartható fejlődéshez. Az előadás célja, hogy képet kapjunk a szociális és az ökológiai szempontok összeegyeztethetőségéről és erről tudjunk közösen gondolkodni, diskurzust folytatni.

Németh LászlóBeszélgetőpartner: Németh László szociális munkás, szupervízor, szövetkezetfejlesztő szakértő. A rendszerváltást megelőzően és utána művészetterapeutaként dolgozott (gyerekkórházban, börtönben, nappali pszichiátria klinikán, a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon), majd részt vett a szociális munkás képzés kialakításában. 15 évig tanított különböző egyetemeken szociális munkásokat, szociálpolitikusokat. 2006-tól az MTA Gyerekszegénység Elleni Programban dolgozott. 2010-ben a szociális szövetkezetek összefogására és érdekképviseletük kialakítására alakult meg a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége, amelynek alelnöke, illetve a Közösségi Szociális Szövetkezet, amelynek elnöke.

forrás: humusz.hu