Az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezetek beszámolói 2020. tárgyévre a PK-641 (Beszámoló egyszeres könyvvitel 2020. év), illetve a PK-642 (Beszámoló kettős könyvvitel 2020. év) nyomtatványokon nyújthatók be, elektronikus úton – Cégkapun vagy Ügyfélkapun – keresztül.

A nyomtatványok és a kitöltési útmutató INNEN tölthető le.

Az űrlapokkal és kitöltésükkel kapcsolatban további információ ITT. Ne felejtsétek, hogy a nyomtatványok változtak!

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papír alapú benyújtására az elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok használatával.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, valamint 59. §-a alapján a 2020. évben induló üzleti évtől a civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a PK-642 (Beszámoló kettős könyvvitel 2020. év) nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) vonatkozó előírásai figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is kell, hogy tartalmazza. A szervezet által elkészített kiegészítő mellékletet pdf-formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni.

Az ÁNYK-programmal, a nyomtatványok telepítésével, a beküldés menetével és az érkező visszajelzésekkel kapcsolatban hasznos információkat és részletes gyakorlati leírásokat ITT találhatnak.

Beszámolók elfogadásakor mindenképp kövessék a rendkívüli jogrend előírásait!

A beszámolók benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel vagy problémáikkal Ügyfélszolgálati Irodát a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen érik el.

További info: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok