A napokban nagyon sok szervezet kapott az ÁSZ-tól felszólítást, hogy ellenőrzés céljából töltsék fel adataikat, dokumentumaikat. Több szervezet számára az értesítést követően mindössze 8 nap - de akadnak olyanok is, akiknek későbbi időablak - áll rendelkezésre a dokumentumok feltöltésére.

A felszólítottak köre nagyon széles, közös bennük, hogy a 2021. évi XLIX. törvénynek megfelelnek, amely alapján az Állami Számvevőszék feladatai közé került, hogy törvényességi szempontok szerint értékelje a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek jogszabály által meghatározott körét. Erre az ellenőrzésre először került sor az ÁSZ ellenőrzési naptárjában.

Ezért az érintett szervezetek egy részét akár meglepetésként is érhette a megkeresés, hiszen sokuk állami forrást, közpénzt nem vesz igénybe működéséhez.

Vonatkozik ez rám?

Ha a szervezet gazdálkodásának tárgyévi főösszege meghaladja a 20 millió Ft-ot, de még nem kapott még felszólítást, javasoljuk, hogy

1 - nézze meg, hogy a szervezet nem tartozik-e a kivételek közé

2 - nézze meg, hogy nem kerülte-e a figyelmét az értesítés. Ellenőrizze a szervezet cégkapus kapcsolati emailcímére érkezett üzeneteket, és lépjen be a cégkapuba. Nagyon fontos időben észrevenni az értesítéseket, mert a határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ellenőrzésre kért dokumentumok

Az érintett szervezetek tájékoztatása alapján első körben az alábbi dokumentumok rendelkezésre bocsátása szükséges (de ettől természetesen eltérő tartalmú megkeresés is lehetséges):

  1. Számviteli politika (Számv. tv. 14. § (3) bek.)
  2. Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (Számv.tv. 14. § (5) bek. a) pont)
  3. Eszközök és a források értékelési szabályzata (Számv.tv. 14. § (5) bek. b) pont)
  4. Pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. § (5) bek. d) pont)
  5. Számlarend (kettős könyvvitelt vezető szervezet esetén) (Számv. tv. 161. § (1)-(2) bek.)
  6. 1. számú Tanúsítvány a könyvvezetés módjáról (elérhető az Elektronikus Adatszolgáltatási

Rendszerben)

Ezek közül a számviteli politikáról az alábbi cikkben írunk a nonprofit.hu –n. A cikkben szerepel, hogy a mindenkori változásokhoz igazodva (ami a törvényváltozásokat is magába foglalja) 90 nap áll rendelkezésre, hogy a szervezet aktualizálja a számviteli politikáját. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az év végi/eleji gazdálkodási, adószabályok módosításakor is át szükséges nézni a politikát. 

Az “1. számú tanúsítványt a könyvvezetés módjáról” nem a szervezet saját dokumentuma, hanem a feltöltés során az ÁSZ Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben a megfelelő lépésnél elérhető és kitöltendő dokumentum. 

Ellenőrzés módszertana

Mivel a közélet befolyásolására alkalmas civil szervezetek ellenőrzése egy új kategória, amelynek eddig sem tartalma, sem módszertana nem volt kidolgozva, a Civilizáció munkacsoport több szervezete tájékoztatást kért az ÁSZ-tól az ellenőrzés módszertanáról. Az Állami Számvevőszék válasza alapján az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek gazdálkodásuk átláthatóságát hogyan biztosították, gazdálkodásuk alapvető szabályozási kereteit hogyan alakították ki. Az ellenőrzést megfelelőségi ellenőrzési módszerek alkalmazásával folytatják le, törvényességi szempontok alapján.

Az ÁSZ honlapján az ellenőrzés-szakmai szabályai között nyilvánosan elérhető a „Módszertani útmutató a megfelelőségi ellenőrzéshez” dokumentum, amely „A megfelelőségi ellenőrzés alapelvei„ című módszertani dokumentumra épül. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit a nyilvánosságra hozott módszertanok alapján végzi, az ellenőrzés-szakmai szabályai valamennyi számvevőszéki ellenőrzésre vonatkoznak.

Öntesztek

Megújításra kerültek az ÁSZ portálján elérhető öntesztek is, ami alapján az ellenőrzéssel érintett civil szervezetek fel tudnak készülni az ellenőrzésekre.

Praktikus tanácsok

ÁSZ vizsgálatot már teljesített szervezetek tapasztalatai alapján érdemes a feltöltéseket időben elkezdeni, mert akár több időt is igénybe vehet egy-egy dokumentum feltöltése, és a rendszer a megadott időn túl nem fogad további dokumentumokat. 

A Menedzser Praxis Nonprofit Jogkövető szolgáltatása éves díj ellenében letölthető formában biztosít szabályzatmintákat és szerződésmintákat, amelyek tartalmazzák az ÁSZ vizsgálatban ellenőrzött szabályzatokat is. Ezeket a szervezeteknek természetesen saját magukra kell igazítani. 

A Vezinfo Kft. szabályzatszerkesztő programja is praktikus, amely a programban szerkeszthető, szervezetre szabható.