Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A számviteli politika célja, hogy a gazdálkodó szervezetnél olyan gazdasági adminisztrációs rendszer funkcionáljon, amely alapján a vagyongazdálkodás mindenki számára nyilvánosan és átláthatóan tud megvalósulni, illetve amely alapján a megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló összeállítható.

Kötelező elkészíteni a Számviteli törvény szerinti szabályzatokat minden civil szervezetnek, a könyvvezetés módjától függetlenül. A számviteli politikát új szervezet a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, valamint törvénymódosítás esetén a változások hatályba lépését követő 90 napon belül köteles a számviteli politikán keresztülvezetni. E szabályzatok tartalmára a szakirodalom jelentős segítséget ad. Ezek a szabályzatok számviteli szakmai szabályzatok, s ahol a Számviteli törvény és a számviteli kormányrendelet erre lehetőséget ad, a szervezet sajátosságait figyelembe véve kell dönteni (számvitelpolitikai döntések) és rögzíteni a gazdasági adminisztráció során felmerülő kérdésekre adott válaszokat. A számviteli politika elkészítésének célja tehát, hogy a civil szervezet adottságait figyelembe vevő, részletes, a számviteli alapelveknek és előírásoknak megfelelő testre szabott szabályozást rögzítsen. Az itt rögzített szabályok és előírások mentén kell eljárni az arra kijelölteknek a gazdasági ügyletek, az adminisztráció és a számviteli munka végzése során. A Számviteli Politikát és annak részeit bejelenteni, beküldeni nem kell semmilyen hatóságnak, szervnek.

A számviteli politikát írásba kell foglalni, és ennek keretében rögzíteni kell, hogy a szervezet mit tekint a számviteli elszámolások, az értékelés szempontjából

  • lényegesnek és nem lényegesnek,
  • jelentősnek és nem jelentősnek,

továbbá meghatározza azt, hogy

  • a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket alkalmazza, és
  • ezt milyen feltétel fennállása esetén kell megváltoztatni.

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A tételek lényegessé minősítését más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni.

A Számviteli törvény szerint a civil szervezeteknek is el kell készíteni a számviteli politikát, amely tartalmazza:

  • az eszközök és források leltárkészítési és leltározási (ennek részeként selejtezési) szabályzatát
  • az eszközök és források értékelési szabályzatát
  • a pénzkezelési szabályzatot
  • kettős könyvvitel vezetése esetén a számviteli politika részeként el kell készíteni a számlarendet és a számlatükröt is, egyszeres könyvvitel vezetése esetén a bizonylati rendet.

Ezeket olyan mélységben kell elkészíteni, amilyen mélységben a szervezet tevékenysége indokolja. Miután a számviteli politika módosítására év közben is van lehetőség, nem szükséges azokat az előírásokat is elkészíteni, amelyek nem jellemzőek még a szervezetre, és felmerülésük a közeljövőben nem is várható.

A cikket frissítette és átdolgozta Láng Noémi könyvvizsgáló, adószakértő 2022. november 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.