A számviteli politika célja, hogy a szervezetnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amely alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze.

Kötelező elkészíteni a Számviteli törvény szerinti szabályzatokat a könyvvezetés módjától függetlenül. A számviteli politikát új szervezet a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, valamint törvénymódosítás esetén a változások hatályba lépését követő 90 napon belül köteles a számviteli politikán keresztülvezetni. E szabályzatok tartalmára a szakirodalom jelentős segítséget ad. Ezek a szabályzatok számviteli szakmai szabályzatok, s ahol a Számviteli törvény erre lehetőséget ad, a szervezet sajátosságait figyelembe véve kell dönteni és szabályozni a felmerülő kérdéseket. Elkészítésével célszerű olyan szakembert megbízni, aki ismeri a szervezet belső sajátosságait. A számviteli politika elkészítéséért a szervezet vezetője a felelős. Ez nem jelenti azt, hogy neki kell elkészíteni, de az ő felelőssége, hogy a szabályzatrendszer elkészüljön, aktuális illetve folyamatosan karbantartott legyen.

A Számviteli törvény szerint a civil szervezeteknek is el kell készíteni a számviteli politikát, amely tartalmazza:

  • Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási (ennek részeként selejtezési) szabályzatát
  • Az eszközök és források értékelési szabályzatát
  • A pénzkezelési szabályzatot
  • Kettős könyvvitel vezetése esetén a számviteli politika részeként el kell készíteni a számlarendet és a számlatükröt is

frissítve: 2022.03.29.

Kapcsolódó információ a Civil szervezetek gazdálkodása útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.