Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szól 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett  civil szervezet az éves beszámolóját és közhasznúságú mellékletét 2015. január 1. napjától kizárólag elektronikusan (az úgynevezett Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon küldheti meg az OBH-ba. 
 
A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása
2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak. 
Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.
Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.
 
A beszámoló papír alapon történő benyújtása
Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével - eredetben, vagy hitelesített másolatban - terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az Országos Bírósági Hivatalba.
A beszámolók papír alapú és elektronikus beküldésével kapcsolatos hasznos információk a www.birosag.hu honlapon, ezen a linken megtalálhatóak. 
 
OBH-ba érkezett beszámolók
2015. március 16. napjáig több mint 1450 beszámoló érkezett elektronikusan, amelyek feldolgozása, közzététele a civil szervezetek névjegyzékébe naprakészen, folyamatosan történik. A beküldő szervezetek az Ügyfélkapun keresztül automatikus igazolást kapnak a közzétételről, illetve értesítjük őket, amennyiben valamely okból a beszámoló hibásan került megküldésre.
Papír alapon ezen időpontig további 3000 beszámolót nyújtottak be a civil szervezetek, amely több mint kétszerese a tavalyi érkezésnek.  
 
Az OBH a letétbe helyezett beszámolókra vonatkozóan – kérelemre – a civil szervezetek számára már közel 850 db igazolást állított ki, és az erre irányuló kérelmek száma egyre emelkedik. 
 
forrás: birosag.hu