Az ötlet az első női klub megalapításához a Rotary Club Miskolc-Tapolca tagjaitól származik, akik azt szerették volna, hogy az önkéntes munkákban a hölgyek is részt vegyenek.

A Rotary Club Miskolci Angyalok már most számos célt tűztek ki maguk elé.

  • A nemzetközi megértés, a jó szándék és a béke ápolása érdekében a Nemzetközi Rotary ifjúsági programban való részvétel, a Rotary ifjúsági szervezeteinek támogatása, a határon túli magyarság segítése.
  • Részvétel a betegségek megelőzését szolgáló programokban, kiemelten fókuszálva az anyák és gyermekeik egészségére.
  • Alapképzettség és műveltség fejlesztésének támogatása, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közösségeinek támogatására és felzárkóztatására, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került embertársak életminőségét javító segítségnyújtásra.
  • Aktív részvétel Miskolc város közösségi életében.
  • A célok érdekében részvétel a Rotary Foundation tevékenységében, adományokkal, valamint a District Grant és a Global Grant programjainak szervezésében.
  • A klub céljaival összhangban végzett tevékenységekhez kapcsolódó kiállítások, konferenciák, képzések, nyomdaipari termékek megjelentetésének szervezése.

A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű civil szervezete. 1905-ben alapította Paul Harris chicagói ügyvéd. Az volt a célja, hogy az emberek között béke legyen, hogy tagjai magas etikai elvek szerint éljenek és másokon segítsenek. Céljait a klubrendszeren keresztül akarta elérni. A klubok egymástól függetlenül, de egyazon elvek szerint működtek. Amerika után az 1920-as években Európában is rohamosan elterjedt, majd a világ többi részén is.

A Rotary Club Miskolci Angyalok most felavatott tagjai:

Apátiné Dr. Hajdú Éva Dr., gyógyszerész
Balogh Beáta, pszichológus
Bay Judit, menedzser
Bernáthné Kovács Krisztina, vállalkozó
Csavniczki Rita, óvodapedagógus
Cserép Edina Edit Dr., orvos, pszichiáter
Csiszárik Emese, közgazdász
Csörgő Szibilla Dr., fogorvos
Fekete Károlyné Sz. Zsuzsanna, környezetvédelmi mérnök
Fodor Ágnes, közgazdász
Friedel Mária Dr., orvos, háziorvos
Gaál Nóra Dr., ügyvéd
Gergely Anna Gyöngyvér, egyetemi hallgató
Gondáné Pocsay Júlia, cégvezető
Gulyásné Vastag Irén, matematikus, középiskolai tanár
Hornyik Andrea Dr., orvos, kardiológus
Király Judit, drámapedagógus
Lajos Edit Dr., fogorvos
Lukács Edit Gabriella, közgazdász
Mató-Juhász Annamária, közgazdász
Munkácsi Adrien Dr., orvos, tüdőgyógyász
Stubner Ilona, közgazdász
Vári Lászlóné Zsuzsanna, ügyvezető
Vitányi Zsuzsanna, mérlegképes könyvelő

A charter ünnepséget megtisztelte jelenlétével többek között Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere, aki beszédében kiemelte az új női klub segítő jelenlétét a városban. Pénzes Ilona, a Magyar Rotary első női kormányzója pedig a charter okmányok átadásával nyilvánította a miskolci angyalokat a Rotary International klubjává, a Rotary jelvények kitűzésével a Club tagjait a Rotary baráti közösség tagjaivá avatta.

A Rotary Club Miskolci Angyalok elnöke Friedel Mária lett.

A miskolci angyalok összejöveteleiket kedden este fél 7-től tartják majd rendszeresen a miskolci Dűlő étteremben.

forrás, fotók: minap.hu