Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyama harmadik számának központi témája a kulturális  civil-nonprofit szervezetek és e szervezetek körében zajló önkéntes-gyakorlatok bemutatása. Az első elméleti tanulmány a szakirodalmi elemzések és a statisztikák alapján átfogó képet ad a magyar kulturális civil-nonprofit szervezetek helyzetéről és az önkéntesség jellemzőiről az elmúlt tíz évben. A tanulmány érdekessége, hogy először mutat be statisztikai adatokat a COVID-19 járványnak a kulturális civil-nonprofit szervezetekre és az önkéntességre gyakorolt hatásairól. Noha témájában áttételesen kapcsolódik a második elméleti tanulmány, de fontos információkat szolgáltat a fiatalok önkéntes munkavállására vonatkozólag, amely eredmények a fiatal önkénteseket foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek számára nyújthat hasznos információt toborzási stratégiájuk kialakításához. Nagyon gazdag ebben a számban a gyakorlati-módszertani esettanulmányok kínálata. Két kulturális civil-nonprofit szervezet önkéntes-gyakorlatában nyomon követhetjük azokat a kihívásokat és megoldásokat, amelyeket céljaik megvalósítása érdekében az önkéntesek foglalkoztatása terén leírnak. A harmadik esettanulmány az első magyar kulturális fesztivál elmúlt hét évben kialakított önkéntes-koordinációjába enged betekintést. A kulturális intézményekhez kötődő önkéntesség egyik fontos terepe a könyvtári önkéntesség. Ezért a nemzetközi szakirodalom rövid áttekintése alapján bemutatjuk a könyvtári önkéntesség fejlődését, jellemzőit és XXI. századi kihívásait. Esettanulmányként pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár önkéntes-gyakorlatának tapasztalatait ismertetjük. A recenzió rovatunk tanulmánya egy nemzetközi kutatás eredményei alapján a kulturális terület epizodikus önkénteseinek jellemzőibe enged betekintést.   

Tartalom:

Elmélet

Gyakorlat

Módszertan:

Recenzió:

A teljes szám letöltése ITT

Forrás: onkentesszemle.hu