Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az ÁSZ ellenőrzési programja alapján megkezdődött a Táncsics Mihály Alapítvány, a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Váradi András Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Megújuló Magyarországért Alapítvány ellenőrzése.

Társadalmi elvárás a közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése, amelyhez az ÁSZ az államháztartásból nyújtott támogatások ellenőrzésével kíván hozzájárulni.

A pártok – a Magyarország Alaptörvényében biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatása érdekében – költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhatnak létre. Az ÁSZ kétévente – kötelező jelleggel – ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.

Megkezdődött öt pártalapítvány ellenőrzése
kép forrása: aszhirportal.hu

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pártalapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, továbbá, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartották-e. 

Az ellenőrzésekben résztvevő számvevők megkezdték a felkészülést az ellenőrzések lefolytatására, ennek keretében megismerik az ellenőrzési programot, az ellenőrzés jogszabályi környezetét, valamint megkezdik a pártalapítványok által beküldött dokumentumok felülvizsgálatát.

Kakas Sándor
Felügyeleti vezető

Gál Magdolna
Ellenőrzésvezető

forrás: aszhirportal.hu