Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Törvényjavaslat a magánalapítványokról

2019. június 12.

2019. június 4-én a Pénzügyminisztérium benyújtotta a T/6349. és T/6351. számú törvényjavaslatokat az Országgyűlés felé az évközi és jövő évi adótörvény-módosításokkal kapcsolatosan.

Alapítványok

A törvényjavaslat bevezetné a magánalapítvány fogalmát. Ilyen alapítványnak minősül az alapító, a csatlakozó, illetőleg az alapító, a csatlakozó hozzátartozója mint kedvezményezett érdekében a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott alapítvány. E körbe esik továbbá a nem közhasznú vagyonkezelő alapítvány is. Kiemelendő azonban, hogy a fenti alapítványok csak akkor minősülnek az Szja tv. szerinti magánalapítványnak, ha azok kizárólag magánszemély alapító, csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagy kizárólag magánszemély által a vagyonkezelő alapítvány vagyonkezelésébe adott vagyonnal, valamint ezek hozamaival gazdálkodnak.

Némelyest a bizalmi vagyonkezelés mintájára a javaslat számos rendelkezést fogalmaz meg az alapítványokkal kapcsolatban:

  • Az alapítványtól származó bevétel adókötelezettségének jogcímét és a jövedelem összegét főszabály szerint a tevékenységre, átruházásra, szolgáltatásnyújtásra irányadó rendelkezések szerint szükséges megállapítani abban az esetben, ha a kedvezményezett magánszemély e jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte.
  • Amennyiben a jogcímet nem lehet megállapítani, a bevétel egészét egyéb jövedelemnek szükséges tekinteni.
  • Nem minősül (a bevétel megszerzésének időpontjának vizsgálatakor) a rendelkezési jog gyakorlásának az alapítványt alapító magánszemély vonatkozásában az alapítvány létesítése (csatlakozó esetében a csatlakozás).
  • Osztaléknak minősül a közhasznúnak nem minősülő alapítvány által a vagyon hozamainak terhére a kedvezményezett részére juttatott vagyoni érték. Abban az esetben viszont, ha a hozamot a magánszemély ellenérték jelleggel szerzi meg, az nem minősül osztaléknak, hanem a tevékenységre tekintettel kell minősíteni. Fontos azonban kiemelni, hogy ha a hozam a vagyon egészétől nem különíthető el, a bevétel egésze osztaléknak minősül.
  • Adómentes a magánalapítvány vagyona terhére megszerzett bevétel (kivéve a hozam), ha azt a magánszemély nem dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként szerzi meg (és a hozam a kezelt vagy alapítványi vagyontól elkülöníthető).
  • Vállalkozói bevételnek minősül az egyéni vállalkozó által az alapítvány tulajdonába adott készletek szokásos piaci értéke.

forrás, teljes cikk: kpmg.com


Címkék
alapító vagyon, alapító, létesítő okirat