Civil Forgatókönyvek

2010. december 03.

Kiadó: Századvég Kiadó
Szerző: Csapody Tamás
Ár: 1365 Ft
Oldal szám: 430


Csapody Tamás kötete válogatás közel húsz év publicisztikai terméséből és tanulmányaiból. A jogász és szociológus szerző napilapokban, hetilapokban megjelent írásai, valamint társadalomtudományi folyóiratokban közölt tanulmányai a társadalmi átalakulás jól megragadható, civil oldaláról adnak képet.
A kötet egy-egy fejezete betekintést enged a magyarországi béke- és bázisközösségi mozgalmak történetébe, nyomon követi a katonaiszolgálat-megtagadás és a polgári szolgálat hazai problémáit, morális kérdéseket vet fel Magyarország NATO-csatlakozása és a jugoszláviai háború kapcsán, elemzi és értékeli az állam és a civil szervezetek kapcsolatát.


 
 
 
Az írások - műfajuktól függően - tudományos igényességgel megfogalmazott munkák, elemzések, összegzések, illetve a közírói tevékenység részei, amelyeket összeköt egy, az egész köteten átívelő, emberi jogokon nyugvó, pártoktól független civil gondolatiság, objektivitásra törekvő, vállaltan erőszakmentes megközelítés.
 
A kötetet Szyksznian Wanda illusztrációi díszitik.


 

 


CIVIL FORGATÓKÖNYVEK
Válogatott tanulmányok és publicisztikai írások
(1983-2002)

SZINOPSZIS
 
A jogász és szociológus szerzőnek a szerkesztett, mintegy 45 ív terjedelmű kötete válogatás közel 20 év publicisztikai terméséből és tanulmányaiból. Csapody Tamás napilapokban (Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet) és hetilapokban (HVG, Élet és Irodalom, Hitel, Magyar Narancs) megjelent írásai valamint társadalomtudományi folyóiratokban (Jogtudományi Közlöny, Mozgó Világ, Társadalomtudományi Szemle, Egyházfórum) közölt tanulmányai a társadalmi átalakulás jól megragadható, civil oldaláról adnak áttekintést. Az írások - műfajuktól függően - tudományos igénnyel megírt munkák, elemzések, összegzések vagy a közírói tevékenység részei. A központi kiindulás azonban mindegyik esetében egy vállaltan erőszakmentes és civil gondolkozású, problémafelvető, pártoktól független, objektivitásra törekvő megközelítés.
A kötet fejezetei a magyarországi békemozgalom, az egyik hazai - Bokor - bázisközösségi mozgalom, a katonai szolgálatmegtagadás, a polgári szolgálat, az állam és egyház valamint állam és civilek (civil szervezetek) viszonya, a NATO csatlakozás és a NATO jugoszláviai bombázása köré csoportosulnak.
A kötet elsődleges olvasóközönsége az alternatív civil és egyházi mozgalmak valamint az emberi jogi érdekvédelmi szervezetek tagjai, a felsőoktatási képzésben részt vevők, politológusok és szociológusok valamint civilek és pártelkötelezettek ill. civilek és katonák lehetnek.
 
 
Budapest, 2001. május 3. 


Címkék
alapítványok hírei