Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

A személyi jövedelemadó 1 százalékára jogosult civil szervezetek aktuális feladatai

2012. szeptember 06.

Az idei évben is lehetőség volt arra, hogy a magánszemélyek rendelkezzenek az összevont adóalapjuk után megállapított, befizetett adójuk egy-egy százalékáról társadalmi szervezetek, alapítványok, törvényben felsorolt intézmények (ún. civil szervezetek), valamint egyház vagy a kiemelt költségvetési előirányzat javára.

A civil szervezeteket az adóhivatal a székhelycímükre kiküldött levélben 2012. szeptember 1-jéig értesíti a javára felajánlott összeg nagyságáról, tájékoztatja a teendőkről. Érdemes tehát figyelmet fordítani arra, hogy a székhelycímen a küldemény átvétele biztosítva legyen.

A szükséges nyilatkozatokat a 1237A jelű adatlapon kell megtenni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető adatlap az adóhatóság értesítésétől számított 30 napon belül postai úton, személyesen vagy elektronikus úton juttatható el az állami adóhatóság részére. A határidő elmulasztása esetén a kedvezményezett igazolási kérelmet terjeszthet elő.

Az adóhatóság az adatlap és az ahhoz csatolt, a törvényi feltételek meglétét igazoló dokumentumok alapján bírálja el, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a javára felajánlott összeg. Ha igen, akkor az az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül kerül kiutalásra.

A törvényben meghatározott feltételek hiánya esetén a NAV ezt az igénybejelentővel határozatban közli.

Idén is lehetőségük van a kedvezményezetteknek arra, hogy kivételes méltányosságból kérjék a részükre felajánlott összeg kiutalását akkor is, ha köztartozásuk miatt nem lennének jogosultak az összegre, vagy ha a 30 napos igénylési határidőt elmulasztották. Ez a kérelem az adatlapon, vagy külön íven megszövegezve is előterjeszthető. A kivételes méltányosságot az adóhatóság akkor gyakorolhatja, ha a kedvezményezett a kérelmében kifejti a méltányosságra okot adó körülményeket, ilyen lehet különösen az, ha az átutalás elmaradása súlyosan veszélyeztetné a szervezet alapvető céljainak elérését.

A jogszabályváltozás következtében a 2011. évben kiutalt összegekről történő elszámolási kötelezettség határideje 2013. május 31-ére módosult. A 2012-ben kiutalásra kerülő összeg felhasználásáról pedig 2014. május 31-ig kell számot adni.

forrás: nav.gov.hu


Címkék
NAV, adományozás, 1%