Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Vállalati önkéntesség: a csapatépítés az elsődleges cél

2011. augusztus 24.

Az Európai Bizottság által 2011-ben meghirdetett Európai Önkéntesség Éve érezhető lökést adott az önkéntességnek. A Magyar Adományozói Fórum (MAF) egy széleskörű felmérés során hazánk TOP200 vállalatainak önkéntességhez kapcsolódó gyakorlatát vizsgálta 2011 tavaszán. A kutatás igazolja, hogy bár a CSR egyre nagyobb teret hódít a vállalatok körében, az önkéntes munka még nem foglalta el az őt megillető helyet hazánkban.

A munkatársak önkéntes munkavégzése is szerves része egy vállalat társadalmi befektetéseinek, így CSR stratégiájának, ezért térképezte fel a MAF idén az önkéntességhez kapcsolódó tevékenységeket a hazai TOP200 vállalat körében - olvasható a szervezet sajtóközleményében.

A MAF kérdéseire összesen 38 vállalat válaszolt, mivel a megkeresett cégek több mint kétharmada még nem, vagy csak ad-hoc jelleggel szervez önkéntes tevékenységeket. A vállalati és az egyéni önkéntesség közötti elmosódó határvonalat tükrözi, hogy mindössze 15 cégnél történik az önkéntes munka végzése munkaidőben.

Egyértelműen pozitív tény, hogy a válaszadó vállalatok 80 százaléka proaktívan keresi az önkéntességhez kapcsolódó támogatási lehetőségeket. A támogatási forma jellegéből adódóan a feladatok kiválasztásában főleg a munkavállalók vesznek részt, de a menedzsment is meghatározó szerepet játszik a kezdeményezésekben, ami elősegíti a kapcsolódást az üzleti és CSR célokhoz.

Az önkéntes programok fő céljaként a vállalatok több mint kétharmada a csapatépítést jelölte meg. Ezt követi szorosan a reputáció, a vállalati imidzs növelése. Ezzel összhangban van az önkéntes tevékenységek jellege is, amely a válaszadó cégek 63 százalékánál csoportos és főleg fizikai jellegű tevékenységet fed le, ami arra utal, hogy a vállalatok még nem fedezték fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkatársaik üzleti-szakmai tapasztalatait forgathatják vissza a társadalomba.

A vállalatok leggyakrabban a környezetvédelmet jelölték meg fő támogatási területként, ezt követik a szociális területek, és az oktatásügy.

A vállalatok támogatási tevékenységének tudatosságára utal, hogy a válaszadók majd 60 százaléka számszerűsíti a vállalati önkéntes tevékenységet, de annak értékét már csak 23 százalék-uk számítja be az éves vállalati támogatások értékébe. Az önkéntes munka hatását is mindössze 16 vállalat követi nyomon.

A válaszadó vállalatok többsége évente több mint 500 óra feletti önkéntes munkát végez, melynek értéke a cégek több mint felénél meghaladja a 2.000.000 forintot.

Elgondolkodtató, hogy a gazdasági válságot követően a válaszadók közel 65 százalékánál nem növekedett az önkéntes tevékenység, de ugyanennyien tervezik idén az önkéntes munkaórák számának növelését, ami valószínűleg azt tükrözi, hogy az Európai Önkéntesség Éve kiemelt hangsúlyt kapott a médiában és a kormányzat részéről is.

forrás: hrportal.hu


Címkék
önkéntesség, NIOK Alapítvány, adományozás