Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (Pályázat kódja: KAB-FF-15)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

A pályázat keretében az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák számára kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség. A pályázat elsősorban azoknak a szervezeteknek biztosít kiegészítő működési támogatást, melyek alaptevékenységeiken túl, kiegészítő szolgáltatásokat is végeznek.

A pályázatok támogatására 60 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 15. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására (Pályázat kódja: KAB-KEF-15)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

A pályázat célja

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.

„A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak. Feladata a pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása.

„B” kategória : A pályázat célja, hogy Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jöjjenek létre, valamint az előző évek pályázati rendszerében támogatásban még nem részesült, városi, megyei, kistérségi KEF-ek (amelyek megalakulásukat hivatalos dokumentummal igazolni tudják) további működését elősegítse. Ezen új KEF-ek létrejöttének célja, hogy olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. 

A pályázatok támogatására 25 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 15. 


Kábítószer-prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-15)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

Pályázat célja

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

„A” kategória 1. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik OEFI minősítéssel.

„A” kategória 2. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik OEFI minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó igazolni tudja, hogy a minősítésre vonatkozó kérelmet beadta.

 „B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.

„C” kategória: A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazását, valamint a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

A pályázatok támogatására 155 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 15. 

forrás: ncsszi.hu