CivilTech
Pályázatok
Pályázat
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2018. évi támogatására


594

Határidő: 2018. április 25.

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2018. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására

Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2018. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

  • Pályázatot a kiadvány kiadója/társkiadója nyújthat be.
  • Magánszemély nem nyújthat be pályázatot!
  • Jelen pályázati felhívás keretében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni a 203112, 203132, 203136, 203137, 203138 kódszámú altémákban, amelyekre ISBN és/vagy ISSN szám megkérhető/kiadható.
    Figyelem, a pályázat benyújtásakor az ISBN és/vagy ISSN szám igazolása még nem szükséges, azt csak támogatott pályázat esetén kell kikérni. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában szerepeltetni kell. Hazai székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Irodájától a kiadvány ISBN és/vagy ISSN száma kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges.Külföldi székhelyű kiadók esetében a Kollégium olyan kiadványokat kíván támogatni, amelyekre az ISBN és/vagy ISSN szám saját országuk ügynökségétől kikérhető. Ezen adatot a pályázat szakmai beszámolójában is szerepeltetni szükséges.
  • 2014-től a Könyvkiadás Kollégiuma a pályázati altéma rendszert a könyvkiadók működéséhez, méreteihez igazítva olyan módon alakította át, hogy az jobban igazodjon a kiadói igényekhez. A támogatást a kiadók éves könyvcímszáma alapján lehet pályázni kiadói program (203131) vagy egy-egy könyv kiadását célzó pályázat (203112, 203132, 203136, 203137, 203138) formájában. Azon kiadók, akik évente 8, vagy több könyvcímmel tudnak pályázni az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál könyvkiadói programpályázatot adhatnak be. Azok a könyvkiadók, akik 2018. évben a kiadói programpályázatukra támogatást kaptak, nem indulhatnak a 2018. évi pályázati felhívások egy-egy könyv kiadását célzó szépirodalmi (203136), ismeretterjesztő (203137), művészeti (203112) és gyermekirodalom (203138) altémájában. Azok a kiadók, akik nem kaptak támogatást a 2018. január 18-i benyújtási határidejű kiadói programpályázatukra, azok a 2018. évi tavaszi és őszi pályázati kiírások egy-egy könyv kiadását célzó pályázatain indulhatnak könyveikkel, altémánként 2 pályázattal. Azon könyvkiadók, akik a 2017. januári döntésben a hosszú távú kiadói programjukra támogatást kaptak, de 2018-ra nem pályáztak kiadói programmal, e pályázati felhívás bármelyik altémájában pályázhatnak.
  • Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyű nyomdával előállíttatni.
  • Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik, és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
  • A Könyvkiadás Kollégiuma a közgyűjteményi évkönyvek, periodikák, speciális kiadványok (pl. adattárak, segédletek) megjelentetését nem támogatja, mivel az a Közgyűjtemények Kollégiuma hatáskörébe tartozik.
  • A Kollégium csak a jogtiszta művek kiadását támogatja. A kiadásra szánt mű felhasználására vonatkozó engedély megszerzése, valamint az engedélyből fakadó igények teljesítése a pályázók kötelessége és felelőssége. Az ebből eredő esetleges jogviták esetén a pályázó tartozik helytállni.

1. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására.

2. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására.

3. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására.

4. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetésének támogatására.

5. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot ír ki gyermek és ifjúsági könyvek megjelentetésének támogatására.

6. Pályázati cél: Pályázati téma: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálására.

7. Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására.

forrás, bővebben: nka.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Címkék