A pályázati támogatás célja
Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.

A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
  2. területrendezés;
  3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
  4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
  5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

  • az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
  • kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
  • a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
  • a kedvezményezett szervezet, vagy az ebrendészeti telep általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet. 1.000.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

forrás, bővebben: kormany.hu