Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Deme László díj


Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016-ban díjat alapított a magyar nyelvtudományban, nyelvi ismeretterjesztésben, nyelvművelésben, nyelvi kultúraápolásban kiemelkedő eredményt felmutató személyeknek. A díj összege: bruttó egymillió forint, amelyet minden évben a magyar nyelv napján ünnepélyes keretek között adnak át.
Egy évben legföljebb egy pályadíj adható (a díj nem osztható meg, viszont a bírálóbizottság fenntartja a jogot a díj visszatartására). A pályázat feltételei: be nem töltött 40. életév; legalább két, tudományos kritériumoknak megfelelő, nyelvészeti témájú, magyar nyelvű publikáció (tudományos folyóiratban); legalább öt egyéb (ismeretterjesztő) publikáció; a magyar anyanyelvi ismeretterjesztésben, kultúraápolásban, művelődésszervezésben kimutatott egyéb tevékenység. A pályázat tartalma: rövid életrajz, interneten elérhető, ellenőrizhető anyagok, két olyan személy megnevezése (e-mailcímmel, telefonszámmal), aki a bírálók kérésére a szakmai adatokat hitelesíti, vagy akitől a pályázó személyére ajánlás kérhető.

A pályázat beküldésének határideje: 2022. augusztus 20. A pályázat kizárólag e-mailben küldhető be: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu. A bírálóbizottság két felkért nyelvészből, valamint az ASZ elnökségének egyik tagjából áll.

Az eddigi díjazottak:
Schirm Anita, Szegedi Tudományegyetem (2016)
Pölcz Ádám, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2017)
Veszelszki Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem (2018)
Nagy Natália, Ungvári Állami Egyetem (2019)
Bárth M. János, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2020)
Ludányi Zsófia, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (2021)
https://anyanyelvapolo.hu/palyazat-a-deme-laszlo-dijra-2/

Forrás: pafi.hu