Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes támogatását értjük. A pro bono projekt olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak a szervezet működésében, melyek nagyban segíthetik annak sikeres fejlődését. A pro bono tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és a munkavállalók számára is, mert annak készség- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalók készségeire is.

Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere keretében - a pro bono projekt által - hatodik alkalommal ajánlja fel civil szervezetek számára dolgozói magas szintű szaktudását. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné e szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, a meghatározott tudásterületeken. A program keretében egy egész napos pro bono maraton köré szervezve, a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja az energetikai nagyvállalat munkatársai révén.

Az E.ON a program részeként, maximum három hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményességének biztosítása a közös munka folytatását indokolja.

Kiknek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet egy-egy programjának vagy területének átfogó fejlesztése tekintetében.
 • kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nem a szervezet adományszervezéssel kapcsolatos feladatai köré szerveződnek, hanem az alább nevesített tudások (pl. új szolgáltatások megtervezése, a meglevők hatékonyságának a javítása) felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani. Kérjük, hogy ne tekintsenek erre a programra forrásteremtési lehetőségként.

A pro bono projekt keretében igénybe vehető tudásterületek

 1. Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció
 • projektek tervezése, előkészítése
 • projektek menedzselése, monitorozása
 • program menedzsment módszertanok
 • üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
 • folyamat menedzsment
 • műszaki alapismeretek
 • közbeszerzési / pályázati alapismeretek
 • értékesítési módszertani támogatás
 • termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén
 1. HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések
 • tanácsadás komplex HR-es témákban
 • HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás (pl.: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
 • stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken
 • munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények
 • vezetői tanácsadás / business coaching
 • problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
 • szervezetfejlesztési tanácsadás
 • toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
 • egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)
 1. Kommunikáció és marketing
 • pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
 • helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
 • kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
 • a célcsoportok feltérképezése
 • a szervezet arculatának egységesítése
 • rendezvények előkészítése
 • kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
 • eligazodás a közösségi és online médiában
 • a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés
 1. Szervezeten belüli tudásfejlesztés
 • hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
 • milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
 • mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

A pro bono program fő elemei

 1. Előszűrés: a pályázatok értékelése, illetve a jelentkezők telefonos vagy személyes megkeresése.
 2. Prezentációs esemény, mely során az előszűrésen továbbjutott szervezetek rövid bemutatót tartanak az E.ON munkatársai számára a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad. A prezentációkat követően a szervezetek azonnali visszajelzést kapnak az E.ON munkatársaitól és megtörténik a nyertesek kiválasztása is. Az esemény tervezett helyszíne az E.ON budapesti székháza.
 3. Diagnózis esemény: a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében. Ennek keretében a közös munka céljai, a beavatkozási területek és a célindikátorok is meghatározásra kerülnek (2-3 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel).
 4. Pro bono maraton: a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).
 5. Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban azon szervezeteknél, amelyeknél ez indokolt, és megvan a csapattagok egyetértése.

A koronavírus járvány miatt a találkozók szükség esetén online konferencia eszközök segítségével valósulhatnak meg, melyek lebonyolításához szakmai és technikai hátteret biztosítunk.

Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mindez a szervezeti munkatársak, és az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a benyújtott pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek. A probléma jó összefoglalása lényeges, mert a közös munkának ez képezi az alapját. Annak megoldására tett javaslat és munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, mely megvalósításában mindkét fél közösen vesz részt, tudása legjavát nyújtva. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett és lehetőség szerint ne szűküljön le a szervezet adományszervezése körüli feladatokra.

Az E.ON Pro Bono Maraton céljai

 1. Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása,
 2. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjanak megvalósítani,
 3. A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az E.ON munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén,
 4. Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött,
 5. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása,
 6. Közvetlen kapcsolatteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2021. június 30. szerda 18.00 óráig lehet beadni a https://forms.office.com/r/XEeLHkVjLa link alatt.

A jelentkezési felületen kérjük, fejtsék ki, hogy milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében, mit szeretne elérni a probléma megvalósításával, milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés, illetve mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.

A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el, az előzetes szűrés után. Az előzetes szűrésen továbbjutó szervezetek számára biztosított prezentációs alkalomra előreláthatólag 2021. július 20-án kerül sor. Az idei évben várhatóan 3–4 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2021. szeptember közepén (várhatóan szeptember 15-én) diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2021. szeptember végén (várhatóan szeptember 28-án) a pro bono maratonon, melyek személyesen Budapesten az E.ON Váci úti székházában vagy ha a járványhelyzet indokolja, online felületen kerülnek megrendezésre. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. Ezek a maratont követő 3 hónapban valósulnak meg.

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maraton, illetve az utánkövetés során.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek programba való bejutásáról a végső döntést a prezentációs esemény során hozzák meg a Szervezők.     

Nem pályázhat:

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat: Önkéntes Központ Alapítvány

Tarcsai Judit tarcsai.judit@onkentes.hu