Effekt 2030 - Az ESG megoldások díja


Az Effekteam Egyesület 2023-ban is meghirdeti az Effekt 2030 díjat, mely a vállalatok környezeti, társadalmi és vállaltirányítási megoldásainak elismeréséül szolgál.

A díj előzményei és célja
A fenntarthatóság, a fenntartható működés korunk legfontosabb és legsürgetőbb kérdése. A vállalatok is egyre inkább priortásként kezelik a fenntarthatósági célokat. Az utóbbi időben a cégek számára a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódóan előtérbe kerülnek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) elvek, ezen elvek mentén való teljesítmény bemutatása, a jelentéstétel megismerése és bevezetése, illetve az ESG szempontok vállalati működésbe való integrálása. Egyre inkább megfigyelhető az is, hogy az ESG a vállalati fenntarthatóság kommunikációjának modern eszközévé válik. Az ESG szempontok növekvő jelentőségét tükrözi vissza az Effekt 2030 díj is, mivel a díj azokat a vállalati kezdeményezéseket, megoldásokat, programokat ismeri el, melyek valódi változásokat, hatást érnek el, utat mutatnak és jó példával szolgálnak az ESG egyes területein.

Az ESG egyes területei:
- A környezeti terület (Environment/E) központi kérdése, hogy egy vállalat tevékenysége környezeti szempontból milyen mértékben fenntartható, a cég milyen és mekkora hatással van az ökológiai környezetre.
- A társadalmi terület (Social/S) központi kérdése, hogy egy vállalat tevékenysége társadalmi szempontból milyen mértékben fenntartható, a cég milyen hatással van a külső és belső stakeholdereire, és hogyan bánik velük.
- A vállalatirányítási terület (Governance/G) központi kérdése, hogy a vállalat belső folyamati biztosítják-e a tisztességes működést.
Az Effekt 2030 díj célja, hogy elismerje és a lehető legszélesebb körben megismertesse azokat a példaértékű megoldásokat és jó gyakorlatokat, melyeket a hazai vállalatok a környezeti fenntarthatóság, a társadalmi fenntarthatóság vagy a vállalatirányítás, azaz az ESG egyes területein bevezettek és megvalósítottak. Az elismerés ezáltal kívánja elősegíteni a nagyvállalati, a kkv- és a startupszektor társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítését, a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálását, személyes szerepvállalásuk növelését, valamint az ESG elvek és szempontok kultúrájának elterjesztését.

Kategóriák
Zöld egyensúly:
Ebben a kategóriában azokat a pályázatokat várjuk, melyek a környezeti kihívásokra reflektálva értek/érnek el mérhető, pozitív változást, hatást az ökológiai környezetet tekintve.
Ide tartoznak azok a jó példák, megoldások és programok, melyek - a teljesség igénye nélkül - a következő témákat érintik: széndioxid-kibocsátás csökkentése; károsanyag-kibocsátások csökkentése; levegőtisztaság; energiahatékonyság; klímavédelem; vízfogyasztás és vízgazdálkodás; fenntartható ökoszisztémák; biodiverzitás és talajhasználat; természeti erőforrások fenntartható használata; hulladékok és veszélyes anyagok kezelése; felelős termékek és szolgáltatások; termék- és életciklus menedzsment; körkörös gazdaság; zöld technológiák; megújuló energia stb.

Mindenki társadalma:
Ebben a kategóriában azokat a pályázatokat várjuk, melyek a társadalmi kihívásokra reflektálva értek/érnek el mérhető, pozitív változást, hatást a vállalat stakeholdereit tekintve.
Ide tartoznak azok a jó példák, megoldások és programok, melyek - a teljesség igénye nélkül - a következő témákat érintik: munkahelyi kapcsolatok (befogadás, sokszínűség, esélyegyenlőség); emberi jogok; képzés és tehetséggondozás; munkavállalók, valamint vásárlók egészsége, jólléte és biztonsága; munkavédelem; termékminőség- és biztonság; adatbiztonság; felelős ellátási lánc/értéklánc; felelős marketing és fogyasztás; közösségi kapcsolatok; társadalmi befektetések; közösségek támogatása; adományozás stb.

Értékteremtő üzlet:
Ebben a kategóriában azokat a pályázatokat várjuk, melyek a vállalatirányítás kihívásaira reflektálva értek/érnek el mérhető, pozitív változást, hatást a vállalti működést tekintve.
Ide tartoznak azok a jó példák, megoldások és programok, melyek - a teljesség igénye nélkül - a következő témákat érintik: board összetétele, képzése; munkatársak teljesítmény értékelése; vevői elégedettség, üzleti etika, korrupció kezelése, rendszerszerű kockázatkezelés; felelős finanszírozás és befektetések; átláthatóság; jelentések stb.

A pályázatok elbírálását ötfős szakmai zsűri végzi, de a Közönségdíj kapcsán minden év szeptemberében a nagyközönség is leadhatja szavazatait a kategóriánként shortlistre került pályázatokra.

Pályázók köre
A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat, kis- és középvállalkozás, startupcég, valamint az általuk létrehozott vállalati alapítványok indulhatnak.

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál