Erasmus+ program / EAC/A07/2023


Pályázati felhívás 2024 - EAC/A07/2023
Erasmus+ program
(C/2023/1262)

1. Célok és bevezetés
E pályázati felhívás alapja az "Erasmus+" elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Erasmus+ rendelet), valamint az Erasmus+ 2024. évi éves munkaprogramja (C(2023)6157). Az Erasmus+ program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az Erasmus+ rendelet 3. cikke tartalmazza.

2. Pályázattípusok
A pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő pályázattípusaihoz nyújtható támogatás:
KA1. pályázati kategória - Egyének tanulási célú mobilitása
Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúság területén
Ifjúsági részvételi tevékenységek
DiscoverEU - Esélyegyenlőségi pályázattípus
Virtuális csereprogramok a felsőoktatásban és az ifjúság területén
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása a sport területén
KA2. pályázati kategória - Szervezetek és intézmények közötti együttműködés
Együttműködésre irányuló partnerségek:
Együttműködési partnerségek
Kis léptékű partnerségek
Kiválósági partnerségek:
Szakképzési kiválósági központok
Erasmus+ tanárképző akadémiák
Erasmus Mundus akció
Innovációs partnerségek:
Innovációs szövetségek
Kapacitásfejlesztés a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúság és a sport területén
Nonprofit európai sportrendezvények
KA3. pályázati kategória - Szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás
Együtt Európa Ifjúsága
Jean Monnet tevékenységek:
Jean Monnet tevékenységek a felsőoktatás területén
Jean Monnet tevékenységek az oktatás és képzés más területein

3. Támogathatósági feltételek
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és az ifjúságsegítők tanulási célú mobilitásához, az ifjúsági részvételi tevékenységekhez és a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípushoz nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő országok vehetnek részt teljeskörűen az Erasmus+ program valamennyi pályázattípusában:
Az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
a programhoz társult harmadik országok:
az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
az EU-tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság és a Szerb Köztársaság
Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai ezen felül a programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek előtt is nyitva állnak.
A részvételi feltételek részletesebb leírását lásd a 2024. évi Erasmus+ pályázati útmutatóban.

4. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 681,76 millió euró.
Oktatás és képzés: 3 256,61 millió euró
Ifjúság: 336,28 millió euró
Sport: 63,12 millió euró
Jean Monnet: 25,75 millió euró
A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetést és annak felosztását az Erasmus+ 2024. évi, 2023. szeptember 18-án elfogadott éves munkaprogramja tartalmazza, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen kövessék nyomon az Erasmus+ program alábbi linken közzétett éves munkaprogramjának alakulását és módosításait:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa, a támogatható pályázók típusa vagy a közreműködő partnerek száma.
A kedvezményezettek elszámolhatják az önkéntesek által valamely pályázattípus keretében végzett munkával kapcsolatos költségeket a (2019)2646 bizottsági határozatban engedélyezett és meghatározott egységköltségek alapján. Az önkéntesek költségeinek támogathatóságára vonatkozó részletes utasításokat az Erasmus+ pályázati útmutató tartalmazza.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben közép-európai idő szerint értendők.

KA1. pályázati kategória
Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén
2024. február 20., 12:00
Egyéni mobilitás a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén
2024. február 20., 12:00
Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása a sport területén
2024. február 20., 12:00
A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás
2024. február 20., 12:00
Erasmus-akkreditációk a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén
2024. október 1., 12:00
Erasmus-akkreditációk az ifjúság területén
2024. október 1., 12:00
Egyéni mobilitás az ifjúsági területen
2024. február 20., 12:00
Egyéni mobilitás az ifjúsági területen
2024. október 1., 12:00
DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus
2024. február 20., 12:00
Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúság területén
2024. április 25., 17:00

KA2. pályázati kategória
Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúság területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
2024. március 5., 12:00
Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúság területén
2024. március 5., 17:00
Együttműködési partnerségek a sport területén
2024. március 5., 17:00
Együttműködési partnerségek az ifjúság területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
2024. október 1., 12:00
Kis léptékű partnerségek a köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén
2024. március 5., 12:00
Kis léptékű partnerségek a köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén
2024. október 1., 12:00
Kis léptékű partnerségek a sport területén
2024. március 5., 17:00
Szakképzési kiválósági központok
2024. május 7., 17:00
Erasmus+ tanárképző akadémiák
2024. június 6., 17:00
Erasmus Mundus akció
2024. február 15., 17:00
Innovációs szövetségek
2024. március 7., 17:00
Kapacitásépítés a felsőoktatás területén
2024. február 8., 17:00
Kapacitásépítés a szakképzés területén
2024. február 29., 17:00
Kapacitásépítés az ifjúság területén
2024. március 6., 17:00
Kapacitásépítés a sport területén
2024. március 5., 17:00
Nonprofit európai sportrendezvények
2024. március 5., 17:00

KA3. pályázati kategória
Együtt Európa Ifjúsága
2024. március 7., 17:00

Jean Monnet tevékenységek és hálózatok
2024. február 1., 17:00
A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ pályázati útmutatóban.

6. További információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit (ideértve a felhívás prioritásait is) a 2024. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmazza, amely a következő weboldalon érhető el:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/erasmus-palyazati-utmutato
Az Erasmus+ pályázati útmutató a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.

Forrás: pafi.hu