Esély 2018

A pályázat címe és kódja: Esély 2018, EP2018

Rövid leírás: pályázat a fogyatékos emberek értékeinek kiemelt hangsúlyozását népszerűsítő programok tárgyi eszközeinek beszerzésére.

Kiíró: Értéksziget Webáruház (FKI Nonprofit Kft.).

A támogatás időtartama, szerződéskötés: 2018. április 1. és december 31. között, a szerződéskötés időpontja: 2018. március 31.

Beadási határidő: 2018. február 28.

Pályázhatnak: olyan magyarországi bejegyzésű és hazánkban tevékenykedő fogyatékos embereket segítő, legalább 5 éve működő egyesületek, alapítványok, önálló jogi személyiségű egyházi szervezetek, akik rendelkeznek legalább 1 pozitívan zárult esélyegyenlőségi programmal, saját (nem ingyenes szerveren hostolt, pl. www.sajatdomain.hu), folyamatosan frissülő weboldallal, a teljes program megvalósítása összköltségének 20%-ával.

Általános információk

A gyógyászati segédeszközöket értékesítő Értéksziget Webáruház teljes egészében magyar alapítású családi vállalkozás, amelynek tulajdonosai és munkatársai fogyatékos emberek. Cégünk olyan társadalmi célú üzleti vállalkozás, amely a fogyatékos emberek anyagi támogatásán túl a civil szervezetek esélyegyenlőségi törekvéseinek segítését, a fogyatékos emberek értékeinek széleskörű társadalmi megismertetését tűzte zászlajára.

A fentiek ismeretében egyértelmű, hogy Értékteremt-Ő társadalmi felelősségvállalási programunk alapja a közös értékteremtésre épül. Erőnkből és lehetőségeinkből adódóan keresztyéni kötelességünknek érezzük, hogy felelősen, etikusan, fenntartható módon működjünk. Tenni akarunk gazdasági, társadalmi és természeti környezetünk védelme érdekében. Ha valaki nálunk vásárol jelentős mértékben járul hozzá ebbéli célunkhoz, felelősségvállalásunk megvalósításához.

A pályázati kiírás célja

A hazai fogyatékos embereket segítő, támogató szervezetek jelentős anyagi segítése és hatékony eszközökkel való támogatása annak érdekében, hogy a kimagasló értéket képviselő, a fogyatékos emberek integrációját előmozdító már működő vagy most kialakításra kerülő programjuk minél szélesebb társadalmi réteghez érjen el. Cél az, hogy a fogyatékossággal nem érintett emberek ne sztereotip módon gondolkodjanak és döntsenek rólunk, fogyatékos emberekről, hanem értékeink, képességeink, elért eredményeink alapján. A benyújtandó pályázatoknak a fogyatékos emberek értékeit kell hangsúlyozniuk oly módon, hogy ezáltal társadalmi integrációjuk, megbecsülésük növekedhessen.

Ebben az évben az elnyert összeget a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére lehet felhasználni, olyanokra, melyek fontosak, nélkülözhetetlenek, szükségesek a program megvalósításához.

Az elnyerhető támogatás összege és formája

A pályázat forrását az Értéksziget Webáruházban gyógyászati segédeszközöket vásárló ügyfeleink megrendelései biztosítják. E pályázatra rendelkezésre álló, vissza nem térítendő támogatás összeg 300.000 Ft., mellyel egy szervezetet kívánunk támogatni. Az összeg a program összköltségének legfeljebb a 80%-a lehet, de legalább 375.000 Ft. Az anyagi támogatáson túl a díjazott pályamunkát megismertetjük több mint 7000 vásárlónkkal, megjelenik Értékpont magazinunkban és az Értékteremt-Ő felelősségvállalási programunkban, valamint közösségi média oldalainkon és hírlevelünkben is. Továbbá az 5000 példányban nyomtatott tájékoztató füzetünkben is kiemelt helyet biztosítunk a nyertes pályázónak adószáma, bankszámlaszáma megjelölésével annak érdekében, hogy minél többeket szólíthasson meg és sokak érdeklődését felkeltse.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be: Magyarországon bejegyzett és hazánkban tevékenykedő fogyatékos embereknek segítő vagy fogyatékosságügyben tevékenykedő egyesület, alapítvány, vagy önálló jogi személyiségű egyházi szervezet, amely saját (pl. www.szervezetneve.hu), nem ingyenes szerveren hostolt, folyamatosan frissülő weboldallal rendelkezik, legalább 5 teljes lezárt évvel rendelkezik és legalább 1 pozitívan zárult esélyegyenlőségi programmal büszkélkedhet. 

Nem nyújthat be pályázatot: külföldi alapítású civil szervezet, oktatási intézmény, állami fenntartású intézmény, gazdasági társaság, nem önálló szervezet, valamint a 3 éven belül már általunk támogatott szervezet.

Támogatható tevékenységek

Csak olyan programot áll módunkban támogatni, amely fogyatékos emberek közreműködésével, a fogyatékos emberek értékeinek kiemelésével, valóságos értékteremtési céllal szerveznek meg és juttatnak el (mutatnak be) minél több érdeklődőnek, valamint megvalósítására 2018. április 1. és december 31. között kerül sor. Az összeget a program megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére lehet felhasználni, olyanokra, melyek fontosak, nélkülözhetetlenek, szükségesek a program megvalósításához.

A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés

A pályázatokat az Értéksziget Webáruház tulajdonosai bírálják el, majd a pályázókat e-mailben értesítik 2018. március 11-én.

Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat, amelyek innovatívak és a fogyatékos emberek értékeit kiemelten hangsúlyozzák.

Kötelező vállalások

A nyertes pályázóval az Értéksziget Webáruház fenntartója, az FKI Nonprofit Kft. Adományozási szerződést köt. A pályázó vállalja, hogy elektronikus és nyomtatott kiadványaiban az Értéksziget Webáruházat támogatóként feltünteti, a támogatott programról a támogató megjelölésével a közösségi média oldalain megjelenő írásaiban beszámol, és a sajtóanyagokban a támogatóra hivatkozik, az Értéksziget Webáruház logóját és URL címét (www.erteksziget.hu) honlapján és a támogatott program weblapján a Partnerek vagy Támogatók menüpont alatt, jól látható helyen közzé teszi akár a támogatott program bemutatásával együtt.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtására 2018. február 1-28. között van lehetőség kizárólag elektronikus formában a pályázati adatlap kitöltésével. Az elektronikus pályázati adatlap itt érhető el.

További információ vagy kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére az ertekteremto[kukac]erteksziget.hu e-mail címen.

A pályázat 2018. február 1-től itt érhető el.

Eredményes pályázást kívánunk: Alexa és  Zoltán