Európai Örökség cím


Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet.

Ennek érdekében a cím egyrészt azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében, másrészt az európai polgárok Európa történelméről és az Unió építéséről, továbbá közös, de eltérő kulturális örökségéről, különösen az európai integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló ismereteinek gyarapítását célozza.

Mindezzel összhangban az európai uniós fellépésben közreműködő helyszínek megismerhetőségük fokozása mellett európai jelentőségük kiemelésére, a régió vonzerejének növelése-, gazdasági- és fenntartható fejlődése előmozdítására, az európai polgárok közös kulturális örökségükkel való megismertetésére, a kultúrák közötti párbeszéd élénkítésére, a kulturális örökség, illetve a kortárs művészeti és alkotói tevékenységek közötti szinergiák ösztönzésére, illetőleg a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztásának uniószerte történő elősegítésére törekszenek.

A helyszínek előzetes, nemzeti szinten történt kiválasztását követően az Európai Bizottság egy független szakértőkből álló testület ajánlása alapján hozza meg döntését az Európai Örökség cím odaítéléséről. A pályázaton az egyes helyszínek önállóan, továbbá nemzeti tematikus-, vagy transznacionális helyszínként indulhatnak.

Az Európai Örökség címet 11 év alatt eddig 22 tagország 67 helyszíne nyerte el, köztük négy magyarországi pályázó helyszín: 2015-ben a Páneurópai Piknik Emlékpark, 2016-ban a Liszt Ferenc Zeneakadémia, 2018-ban a Dohány utcai Zsinagóga, 2020-ban pedig Szentendre városa.
Eredményhirdetés 2026 első negyedévében várható.
A 2024-2025. pályázati ciklus nemzeti kiválasztási szakasza megnyílt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 30.
Nemzeti koordinátor:
Puha Magdolna
osztályvezető
Építési és Közlekedési Minisztérium
Építészeti Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Világörökségi Osztály
Kapcsolat:
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
palyazat.eoc@ekm.gov.hu
https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/europai-orokseg-cim

Forrás: pafi.hu