Beadási határidő: 2024. április 5 (péntek) 14.00

Link: https://kozosertekeink.hu/fejlodesben-plusz-palyazati-felhivas

A pályázati felhívás átfogó céljai és várt eredményei

A Közös Értékeink Program a hazai civil szervezetek támogatásával szeretné elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek, és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.

A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával

 • hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez (ide tartoznak az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget, a jogállamiság és az emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait),
 • bevonják, részvételre és közös cselekvésre ösztönözzék az állampolgárokat,
 • és eközben foglalkozzanak saját szervezetük stabilizálásával, kapacitásaik fejlesztésével is.

Közös értékeinken alapul az EU egységes, közös dokumentuma, az Alapjogi Charta, amely 52 rövid cikkelyben részletezi EU-s jogainkat. A Charta egyben a Közös Értékeink Program iránytűje, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt (egy vagy több) alapvető joghoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak. Olyan tevékenységekkel, amelyek:

 • megvédik azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
 • fejlesztik az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit
 • lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki megélhesse jogait;
 • felhívják a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
 • tudatosítják, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.

Az Alapjogi Charta legfontosabb pontjait bemutató infografika itt érhető el: https://kozosertekeink.hu/meltosag

Jelen felhívásra olyan civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek már most is a fenti célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik. A felhívás keretében a Közös Értékeink Program olyan konkrét projekteket, tevékenységeket támogat, amelyek

 • mérhető (igazolható) változást érnek el ezeken a területeken (azaz amelyek megvalósulásával valami más és jobb lesz, mint korábban volt),
 • és amelyeknél ez a hatás fennmarad a projekt vége után is, azaz konkrét utóélete lesz az elvégzett munkának.

(Bővebben lásd: Eredmény és hatás)

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek

 • kidolgozásába és különösen megvalósításába a pályázó bevonja az érintett társadalmi csoportokat,
 • érintettjei fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
 • olyan térségekben valósulnak meg, ahol a civil aktivitás szintje általában alacsony.

A támogatás részeként a pályázók a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik (tovább)fejlesztésén is dolgozhatnak. Ezért a pályázatban be kell mutatniuk ilyen irányú szükségleteiket, hiányaikat és (ön)fejlesztési elképzeléseiket, egyebek mellett a szervezeti átláthatóság, menedzsment, kommunikáció, forrásszerzés és az együttműködések terén.

A támogatott projektek nagysága és hossza

A támogatás maximális mértéke: legfeljebb 20 000 € (húszezer euró).

A támogatott szervezeteknek a támogatáshoz legalább 5% önrészt kell biztosítaniuk, ami lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet).

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 320 820 €, amelyből várhatóan összesen 60-70 projekt kap támogatást.

A projekt költségvetését forintban kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket, az átváltáshoz a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InforEuro havi árfolyamot használja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésének időpontja közötti esetleges árfolyamváltozás miatt a végleges költségvetés jóváhagyása során (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet) szükség lehet az összegek kiigazítására, pontosítására!

A támogatott projektek futamideje legfeljebb 18 hónap (alsó korlát nincsen).

A pályázatok benyújtása és határideje

A pályázatokat a Közös Értékeink Program weboldalán keresztül lehet beadni egy fordulóban, az ott található adatlap és költségvetési táblázat kitöltésével (magyar nyelven). A pályázatok benyújtására a meghirdetéstől számított 60 nap áll rendelkezésre.

A pályázatok beadási határideje:

 1. április 5. (péntek), délután 2 (14.00) óra.