A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni, illetve olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak annak működésében. A pro bono tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és a munkavállalók számára is, mert annak készség- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalók készségeire is.

A GE felelősségvállalás rendszere keretében, pro bono projekt keretében ajánlja fel nonprofit szervezetek számára dolgozói magas szintű szaktudását. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné e szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, a meghatározott tudásterületeken. A kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja a nagyvállalat munkatársai révén.

Kinek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet egy-egy programjának vagy területének átfogó fejlesztése tekintetében.
 • kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nem csupán a szervezet adományszervezéssel kapcsolatos feladatai köré szerveződnek, hanem az alább nevesített tudások felhasználásával kívánnak komplex eredményeket elérni.

Tudásterületek

A szervezetek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:

 1. Válságmenedzsment, változásmenedzsment
 2. Pénzügyi és üzleti tervezés
 3. HR és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos ügyek
 4. Új (virtuális) folyamat és rendszertervek kialakítása
 5. Kommunikáció és marketing
 6. Adatbázis, honlap vagy applikáció fejlesztés

Programelemek

 1. Kiválasztás: a pályázatok értékelése, illetve a jelentkezők telefonos vagy online előszűrése, nyertes szervezetek kiválasztása.
 2. Diagnózis felmérés, melynek keretében a csapatok megismerkedése és a megoldandó probléma feltérképezése valósul meg, illetve pontosításra kerül a beavatkozás fókusza.
 3. Pro bono maraton – konzulátció: a program fő eleme, több részből álló csapatmunka a kiválasztott szervezet, illetve a GE munkatársainak részvételével.

A koronavírus járvány miatt a találkozók esetlegesen online konferencia eszközök bevonásával valósulhatnak meg, melyek lebonyolításához szakmai és technikai hátteret biztosítanak a Szervezők. A megvalósítás formájáról előzetesen egyeztetnek a résztvevők.

Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A pro bono program keretében a GE-nél meglévő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a munkatársak komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára. A korábbi évek nyertes programjai mind azt igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a beterjesztett pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek. A megoldásra váró probléma megfelelő bemutatása nagyon fontos, mert a közös munkának ez képezi majd az alapját. Annak megoldására tett javaslat és munkaterv kialakítása a GE munkatársainak a feladata, mely megvalósításában mindkét fél közösen vesz részt, kellő létszámban.

A pro bono program céljai

 1. Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása.
 2. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjanak megvalósítani.
 3. A szervezetek működési hatékonyságának javítása a GE munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén.
 4. Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
 5. Jelentős és aktuális társadalmi kihívások megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
 6. Olyan tudás biztosítása, amelyek révén a kiválasztott szervezetek új típusú tevékenységeket tudnak kialakítani, vagy a meglévő szolgáltatásokat tudják magasabb szinten megvalósítani.
 7. Közvetlen kapcsolatteremtés a GE számára is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet számára.

Jelentkezni 2021. június 21. hétfő 18.00 óráig lehet a https://forms.office.com/r/9iRjcWBr6a cím alatt elérhető felületen.

A jelentkezési lapon kérjük, fejtsék ki, hogy milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakmai támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében, mit szeretne elérni a probléma megvalósításával, milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés, illetve mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.

A pályázatokat a GE és az ÖKA közösen bírálja el, azok előzetes szűrése után. Az idei évben várhatóan 3 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2021. szeptember közepén diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2021. október elején kerülnek megvalósításra az egy napos pro bono maratonok.

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése.
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása.
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása.
 • Részvétel minden programelemen, az adott feladatnak megfelelő létszámban (min. 2 – max. 4 fő), megfelelően felkészült munkatársakkal.
 • Együttműködés a teljes folyamatban, mind az ÖKA, mind a GE munkatársakkal.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága,
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága,
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége,
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége,
 • Megfelelő nyelvtudás és a technikai feltételek megléte.

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének átfogó elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de fontos, hogy a szervezet biztosítani tudja a pro bono projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről szükség szerint a végső döntést az első személyes találkozást jelentő diagnózis után hozzák meg a Szervezők.

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a GE a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás és az azokba való bekapcsolódás technikai feltételeinek biztosítása a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.

A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat: Önkéntes Központ Alapítvány

Tarcsai Judit - tarcsai.judit@onkentes.hu