Cél: Az ifjúsági cserék elősegítik a kultúrák közötti párbeszédet, az európaiság érzését, fejlesztik a fiatalok kompetenciáit és készségeit és segítenek az európai értékek megismerésében, erősítésében, valamint elősegítik az előítéletek és sztereotípiák csökkentését. Ezen kívül felhívják a figyelmet a társadalom számára releváns kérdésekre, ezáltal ösztönözve a társadalmi szerepvállalást és aktív részvételt.
 
Támogatható tevékenységek:
Az ifjúsági csereprogramok legalább két különböző európai uniós és azzal határos programországból származó 13-30 év közötti fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra egy adott tematika mentén (5-21 napig). A résztvevők – csoportvezetők támogatásával – ennek során közösen hajtanak végre olyan (műhelyfoglalkozásokból, gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri tevékenységekből stb.) álló programot, amelyet az ifjúsági csere előtt közösen terveztek meg és készítettek elő.
 
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.
 
A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:
  • non-profit szervezetek;
  • egyesületek;
  • NGO-k;
  • európai ifjúsági szervezetek;
  • állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten;
  • társadalmi vállalkozások;
  • CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
  • fiatalok informális csoportjai
 
A pályázatok beadásának határideje
  • 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)
  • 2021. október 5. déli 12:00 óra(brüsszeli idő szerint)
 
Forrás és további részletek: erasmusplusz.hu