A MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP) adománygyűjtési lehetőséget biztosítunk társadalmi szervezetek számára. A programban történő részvétel első lépése egy online pályázati jelentkezési lap beadása. A sikeres pályázás lehetőséget biztosít a szervezeteknek arra, hogy felkerüljenek az ún. KAP listára, majd a MagNet Bank ügyfelei a bank által felajánlott nyereségrészükkel támogatni tudnak egy kiválasztott szervezetet a listáról. Mindezen felül a listára került szervezetek részt vehetnek adománygyűjtéssel és kampányolással kapcsolatos képzésen, workshopon, és további, a MagNet Bank által szervezett közösségépítő eseményeken. Mivel nem egy fix pályázati támogatási összeget biztosít a MagNet Bank, hanem adománygyűjtési lehetőséget, így az összegyűjtött támogatás nagysága változó lehet, azaz lehetséges a maximális összeg begyűjtése, de nem garantált.

Az elektronikus pályázati felület 2024. április 16.-tól elérhető, a pályázatok 2023. május 16., 16.00 óráig adhatók be.

Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)

Mire: Olyan projektekre, melyek legalább 3 társadalmi szervezet összefogásával, partnerségben valósulnak meg. A pályázatban be kell mutatni a főpályázón túl, a min. két partnert is röviden.

Mennyi pénzt gyűjthet egy pályázó: Legfeljebb 10 millió forintot (változhat!)

Kiválasztott pályázók tervezett száma: évente változó, a keretösszeg függvényében

Értékelés: egy előszűrést követően a kiválasztott pályázók, egy személyes találkozón, rövid prezentációban mutatják be projektjüket

Végleges eredmény: 2024. június 21. és 26. között, majd szerződéskötés következik

Tervezett adománygyűjtési periódus: 2024. október - november

További részletek és jelentkezés: magnetbank.hu