Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdetett a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-13. évfolyamos diákjai számára.

KÖSZ! Program

2017-ben ismét meghirdetjük a KÖSZ! Programot, mely szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt. 2017-ben képzésekkel is segítjük a pályázatok benyújtást!

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:

 • civil szervezetek,
 • egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
  • egészségügy
  • oktatási
  • szociális és jótékonysági
  • kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • bűn- és balesetmegelőzés
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Támogatható projektek
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek

 • keretében minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is
 • helyi igényeket elégítenek ki, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít
 • min. 15 fő részvételével valósul meg a program

Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető:

 • anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
 • kommunikációs és dokumentációs eszközök
 • utazási vagy szállítási költség
 • mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. Az online pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges, regisztrálni az alábbi felületen lehet:

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrálás határideje: 2017. november 9., éjfél. A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá, erről e-mailben küldünk értesítést.

A pályázat benyújtása előtt kérjük, olvassa el pályázati felhívásunkat, valamint tájékoztatónkat az Online Pályázati Adatbázis használatáról!

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15., éjfél.

A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely 2018. február elején dönt a pályázatok támogatásáról.

A projekteket 2018. március 1 - november 30. között lehet megvalósítani.

forrás, bővebben: ujeuropaalapitvany.hu