Folytatódó

Kedvezményes helyiségbérleti pályázatok
A Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó szervezetek részére a tulajdonát képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségek kedvezményes bérbevételére.
A 2024. április 18-ig folyamatban lévő pályázat azokra a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre került kiírásra, amelyekre a korábbi meghirdetéskor nem érkezett be pályázat, vagy azóta jelölte ki erre a célra a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság.
A részletes pályázati felhívás ingyenesen letölthető a Józsefvárosi Önkormányzat honlapjáról (Helyiség- és telekpályázatok) és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) honlapjáról.

A pályázat benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján erre a célra létrehozott linken: https://www.jgk.hu/257-hg-020
Az ajánlattétel leadásához a fent jelzett űrlap kitöltése szükséges, amelyhez kötelezően csatolandó a szakmai terv (a megadott struktúrában elkészítve), ugyanakkor az egyéb nyilatkozatokat és igazolásokat csak a nyertes ajánlattevőnek kell bemutatni.
A nyertes ajánlattevők részére az ingatlanokat határozott időre, 5 évre adja bérbe az Önkormányzat, amely időtartam egyszer meghosszabbítható.
Mivel az Önkormányzat ezeket a helyiségeket a jelenlegi állapotukban kívánja bérbe adni, így a helyiségek minimális bérleti díja nem piaci alapon lett meghatározva (hanem az adott helyiség jelenlegi közös/üzemeltetési költségének összegével azonosan), ezért a felújítás összegére vonatkozó bérbeszámításra nem lesz lehetőség.

Ki pályázhat?
A pályázaton az az önkormányzati feladatokat és célokat ellátó személy vehet részt, aki/amely:
- természetes személy
- egyéni vállalkozó vagy
- legalább egy éve bejegyzett és működő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
A szervezet érvényesen akkor pályázhat, ha a szervezet a saját profiljának megfelelő, a kerület számára is hasznos feladatokat vállal, hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez, a kulturális és közösségi élet színesebbé tételéhez.

A kedvezményesen pályázható ingatlanok térképen is elérhetőek: https://maphub.net/JVsajto/kedvezmenyes_helyisegek

Mik a pályázat feltételei?
- Ajánlati biztosíték befizetése
Az ajánlati biztosíték összege: a táblázat hatodik oszlopában (minimális nettó bérleti díj) a helyiséghez tartozó összeg.
Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem helyettesíthető.

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének határideje: 2024. április 18. 23:59
A pályázat leadásának határideje: 2024. április 18. 13:00

Mikor tekinthetők meg az ingatlanok?
2024. március 19-től április 18-ig, amihez előzetes egyeztetés szükséges a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36-1/210-4928-as, +36-1/210-4929-es telefonszámokon.

Mikor várható eredményhirdetés?
A pályázat elbírálásának határideje és a várható eredményhirdetés: 2024. július 31.

Kérdésem van, kihez fordulhatok?
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Helyiséggazdálkodási Iroda
Tel.: 06-1/216-6962/142, 257-es mellék
További információ: http://jgk.hu/228-helyiseg-berbeadasi-palyazatok-kedvezmennyel-berelheto

Forrás: pafi.hu