Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

2021-ben, 14. alkalommal, a Sió-Eckes Kft. a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.

A „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a támogatás, akiknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Segítségünkkel a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot. Programunk célkitűzése, hogy országosan mintegy 1000* családhoz juttassunk el egy-egy iskolatáskát. A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelékezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezen családok száma az elmúlt években folyamatosan növekedett, a pályázat készítése során vegyék figyelembe, hogy a megváltozott körülmények őket is súlyosan érintik. Halljuk meg azok szavát is, akik nem beszélnek!

Résztvevők köre – iskolák és rászoruló gyermekek

A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni. Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.

Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2021/2022-es tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2021-ben 2 x 28.500.- Ft, azaz 57.000.- Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.

Kizáró okok: Azon gyermekek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, azaz például a 2021/2022-es tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamába járnak, de elmúltak 10 évesek, vagy például még nincsenek 10 évesek, de a 2021/2022-es tanévben az általános iskola 5. évfolyamát kezdik meg, nem részesülhetnek az adományban

A pályázat lebonyolítása

Az ÓVODÁK segítségét kérjük idén is! Kérjük az óvónőket, hogy tájékoztassák a szülőket, fogjanak össze az iskolákkal, és jelezzék az iskoláknak, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

Online pályázati rendszer

A pályázat elkészítéséhez zárt online pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére, ez a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldalról regisztrációt követően érhető el.
Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.

A TAGISKOLÁK, kérjük, a Tagintézmény nevével regisztráljanak, a KLIK intézmények regisztrációját is segíti a rendszer. A pályázati rendszerbe a korábbi évek során már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék.

A jelentkezés lépései

 1. Az általános iskolát vagy alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a REGISZTÁCIÓ gomra kattintva vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/regisztracio.php oldalon, az ott kért adatok megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor, majd később a Pályázati rendszerbe belépve letölthet és elolvashat.
 2. Az általános iskola és/vagy az iskola támogató civilszervezetének (alapítvány, egyesület, stb.) vezetője és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója az online pályázati rendszerben elkészíti a pályázatot. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.
 3. Az online kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2021. július 15. éjfélig kitölti, és 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az online pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal, valamint a szükséges nyilatkozatokkal együtt a Köszönjük, SIÓ! Program részére nyomtatott formában postai úton elküldi a Pályázati kiírás végén megadott postai címre.
 4. Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az online rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia (azaz az online rendszerbe feltöltenie) kell 1db legalább 25db gyermekrajzból álló
  montázst a pályázat készítése alatt, de legkésőbb 2021. szeptember 15-ig*, a „Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!” témakörben, amelyet a pályázó általános iskolába járó – a pályázat által nem érintett! – gyerekek rajzoltak! A montázs hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti. A www.koszonjuksio.hu  oldalon található online galériában intézményenként 1db montázs jelenik meg. A Köszönjük, SIÓ! Program fontosnak tartja, hogy a teljes pályázat a közösségek összefogásán alapuljon.
  • Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy iskolai foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a gyerekek nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, valamint arról, hogy egymást támogatva, összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat, valamint Segédanyagot a Pályázati rendszerből tölthetnek le.
   FIGYELEM! A más tárgyban benyújtott rajzokat beadó pályázókat kizárjuk a pályázatból és a Rajzversenyből!
  • VÁLTOZÁS 2021-től a Köszönjük, SIÓ! Program arra kéri az intézményeket, hogy elkészült rajzokból kiállítást, valamint esetleg, szabad döntésük alapján háziversenyt szervezzenek.
  • A beküldött montázsok alapján a Köszönjük, SIÓ! Program, a korábbi évek hagyományai 10 db közösségi díjat ítél oda az intézményeknek.

(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.)

FIGYELEM! A Köszönjük, SIÓ! Program hivatalos kommunikációs eszközként az elektronikus levelezést (email-kommunikáció) fogadja el. Kérjük, a pályázatkészítés során megadott e-mail postafiókot a pályázat teljes ideje alatt rendszeresen ellenőrizzék és csak olyan postafiókot adjanak meg kapcsolattartásra, amit könnyen elérnek és leveleink nem kerülnek a spam mappába.

Az online pályázati csomagnak tartalmaznia kell:

 • Pályázati jelentkezési lap – erről az online rendszer tájékoztatást ad
 • Online rendszerben (http://koszonjuksio.hu/palyazat/) feltöltött adatok és 1 db montázs a minumum 25dbgyermekrajzból „Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak l egyenek!” témában. Amennyiben az online rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@koszonjuksio.hu valamint az info@contenet.hu email-címeken.

A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell:

 • Pályázati jelentkezési lap – erről az online rendszer tájékoztatást ad.
 • Gondviselői nyilatkozatok
 • Intézményi és alapítványi adatvédelmi nyilatkozat
 • A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást, akár tematikus foglalkozást vagy háziversenyt is, rendezhetnek az intézmények a munkákból.)

Formai követelmények:

 • A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!
 • A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.
 • A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell lenniük.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati szabályzatot, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!

Pályázati naptár:

Pályázati periódus: 2021. május 20 – július 15.

Beküldési határidő: 2021. július 20. (Az online feltöltés 2021. július 15. 24.00-ig lehetséges. A Pályázati jelentkezési lap dokumentum postára adási határideje 2021. július 18. péntek)

Hiánypótlás: 2021. július 16 - július 30. (Azok a pályázók, akiknek július 18-ig postára adott, és/vagy július 15-ig feltöltött pályázatuk van, de abban az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 14 naptári napon pótolhatják a hiányokat. A hiánypótlási értesítést online, elektronikus levél (email) formájában küldjük a kapcsolattartóként megadott e-mailcímre.) Ahogy évről-évre, idén segítjük Pályázóinkat a sikeres pályázatkészítésben. Ezért bátran forduljanak a Köszönjük, SIÓ! Program csapatához, problémáikkal, kéréseikkel, akadályokkal, szívesen állnak rendelkezésükre.

Elbírálás: 2021. július 20-31.

Kiértesítés: 2021. július 31-augusztus 10. (a Pályázók kiértesítése online, elektronikus levél (email) formájában történik)

Adományok eljuttatása: 2021. augusztus 23-30. (figyelembe véve az intézmények tanévnyitó időpontját!)

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a fenti időpontok bármelyikét megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.

Pályázat elérhetőségei

A Pályázati jelentkezési lapot és a további szükséges dokumentumokat eredeti példányban postai úton az alábbi címre
kell eljuttatni.(kérjük, tértivevényes módot ne válasszanak)
Co-Minds Consulting Kft.
1221 Budapest
Szent Gellért u. 6/a

Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2021.

Az érvényes pályázat kitöltéséhez, kérjük, használják az online pályázati rendszerből letölthető Pályázati szabályzatot, valamint a Kitöltési útmutatókat!

További információ: https://siogyumolcs.hu/koszonjuk-sio 

vagy http://koszonjuksio.hu/palyazat/

koszonjuksio@koszonjuksio.hu

Technikai támogatás (webmester): info@contenet.hu