Krízispályázat 2020

ÁPR
07

Határidő: 2020. április 07.

Pályázat civil szervezetek és informális csoportok részére a koronavírus terjedésének megelőzésével, a kockázatok csökkentésével, a betegség kezelésével összefüggő tevékenységek támogatására

Krízispályázat 2020

Az Alternatív Közösségek Egyesülete a Régiós Közösségi Központok program keretében a Nyílt Társadalom Alapítványok forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet az Észak-alföldi régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye).

A programból 15-20 pályázatot tudunk támogatni.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a civil szervezeteket, informális csoportokat, amelyek segítséget kívánnak nyújtani a környezetükben a koronavírus terjedésének megelőzésével, a fertőzés kockázatának csökkentésével, a járványügyi vészhelyzetből adódó szociális, társadalmi, oktatási problémák kezelésével.

A pályázók az elnyert támogatást kizárólag a járványügyi vészhelyzettel összefüggő konkrét, helyi problémák közösségi összefogással megvalósuló kezelésére fordíthatják.

A pályázatok lehetnek projektszerűek, vagy tartalmazhatnak egyszeri akciókat, több vagy egy alkalmas programokat, kampányokat, kutatást, szociális segítségnyújtást, adományszervezést, online elemeket, platformokat, információátadást, konkrét terméket (weboldal, könyv, kisokos, video, stb.), működéshez kapcsolódó tevékenységeket stb. A probléma kezelésének mikéntje tehát abszolút szabadon választható és értelmezhető, amennyiben nem a nyerészkedés, hanem a közösségi megoldás a cél.

2. A pályázók köre

 1. A programban azok az Észak-alföldi régió valamelyik megyéjében működő szervezetek (egyesületek, alapítványok, informális csoportok) pályázhatnak, amelyek függetlenek az állami, vagy önkormányzati intézményrendszertől. Informális csoportok alatt azokat az öntevékeny, autonóm csoportokat értjük, amelyek nincsenek bejegyezve a bíróságon, de valamilyen működési múltjuk van, tagjai egyértelműen beazonosíthatóak, saját identitással, konkrét célokkal rendelkeznek.

 2. Nem pályázhatnak pártok, pártokhoz kapcsolódó szervezetek, kamarák, köztestületek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, non-profit kft-k, szövetkezetek, valamint egyházak.

 3. Egy szervezet/csoport csak egy pályázatot nyújthat be.

2. Pályázható források

 1. Egy pályázó által igényelhető támogatás maximum 500.000.-Ft.

 2. A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés aláírása után megkapja.

 3. A pályázat nem igényel önrészt, de az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szervezetek/csoportok, amelyek a program megvalósításához természetbeni hozzájárulást (pl. önkéntes munka) tudnak biztosítani.

3. A program megvalósításának ideje

A támogatott programokat 2020. június 30-ig kell megvalósítani.

4. Támogatható költsége

 1. Utazási, szállítási költségek - a program megvalósításával közvetlenül összefüggő kizárólag hazai utazás és szállítás költsége.

 2. Eszközbeszerzés költségei – a program működéséhez szükséges kisértékű (100.000.-Ft egyedi költség alatt) eszközök, és nagyobb értékű (100.000.-Ft felett) tárgyi eszközök beszerzése.

 3. Anyagköltség – a pályázott programmal összefüggő fogyó eszközök (irodaszer, fénymásoló papír, festék, stb.) és anyagi jellegű kiadások (tisztító- és takarítószerek, védőeszközök, tanszerek, élelmiszerek, stb.) költsége.

 4. Szolgáltatások költségei – szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei.

 5. Működési költségek – bérleti díj, rezsiköltség, abban az esetben, ha indokoltan veszélyeztetett a szervezet működése

 6. Bérekre, vagy bér jellegű kiadásokra – csak bejegyzett szervezetek esetében és abban az esetben, ha a beépített bérrel rendelkező munkavállaló feladata elengedhetetlen a krízis időszaka alatt

 7. Beruházásokra –gépjármű, felújítás. Abban az esetben, ha a beruházás megalapozottan a krízishelyzetre ad megoldást

4. Nem támogatható költségek

Nem igényelhető támogatás:

 1. szabadidős célú tevékenységekre;

 2. más forrásokból már finanszírozott tételekre;

 3. a támogatási döntés előtt felmerült költségekre;

 4. túlzott és felesleges kiadásokra.

6. Határidők

A pályázatok beadására folyamatosan, a kiírástól a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. A pályázati lehetőség lezárulásáról az Alternatív Közösségek Egyesületének honlapján (www.altkozegy.hu) adunk tájékoztatást.

7. A pályázati beadás módja

Pályázni a következő űrlap kitöltésével és az elküld gomb megnyomásával lehetséges:

https://forms.gle/nkaEmnhc5i3Kn5917

8. A pályázatok elbírálása

A pályázatok értékelése és elbírálása folyamatosan történik.

A formai értékelésen az Alternatív Közösségek Egyesülete által felkért szakértők azt vizsgálják, hogy a pályázó

 1. megfelel-e a pályázóval szemben támasztott elvárásoknak;

 2. a pályázati dokumentációt és a mellékleteket hiánytalanul beküldte-e;

 3. az igényelt támogatási összeg összhangban van-e a pályázatban meghatározott összegekkel.

A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek tovább a tartalmi értékelésre.

A tartalmi értékelésen három független szakértő vesz részt.

A tartalmi értékelés szempontjai:

 1. A szervezet alkalmassága – képes lesz-e a szervezet a pályázati program végrehajtására (a szervezet története, tapasztalatai, kapacitása);

 2. A felvállalt probléma azonosítása – a felvállalt probléma valóban a járványügyi vészhelyzettel összefüggésben merült-e fel, és a helyi közösséget érinti;

 3. A probléma megoldására kidolgozott terv – egyértelmű, jól körülhatárolt, gyakorlatias, az akció várhatóan eléri a kitűzött célt;

 4. Költségvetés – reális-e a költségvetés, a tervezett költségek összhangban vannak-e a kitűzött célokkal, sikerül-e egyéb forrásokat (önkéntes munka, egyéni felajánlások, támogatások) bevonni;

 5. Megfelelő futamidő – elegendő-e a tervezett idő a program végrehajtására;

A pályázati döntés eredményét az Alternatív Közösségek Egyesülete a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben is értesíti. A döntés eredménye elleni fellebbezésre nincs lehetőség.

9. Szerződéskötés

A támogatott szervezetek/csoportok a szerződést és annak mellékleteit e-mailben kapják meg az Alternatív Közösségek Egyesületétől, amit három példányban ki kell nyomtatniuk, és visszaküldeniük a szerződésben megadott címre. Az Alternatív Közösségek Egyesülete az aláírt szerződések visszaérkezése után átutalja a teljes támogatási összeget a nyertes pályázó számlájára.

Informális csoportok esetében szükséges egy pénzügyi lebonyolító választása, amely lehet bejegyzett szervezet vagy magánszemély. A kiválasztott pénzügyi lebonyolító a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bonyolítja, továbbá jogilag felelősségre vonható.

A program végrehajtása során a szűk határidők miatt csak kivételes esetben van lehetőség a szerződés módosítására. A módosítás szándékát az Alternatív Közösségek Egyesülete felé írásban kell jelezni. A tervezett módosításra minden esetben csak annak egyedi elbírálása és jóváhagyása után kerülhet sor.

10. A program ellenőrzése

A támogatott szervezet/csoportok a program során köteles a pénzügyi szabályoknak megfelelően gazdálkodni a rábízott forrásokkal, arról az Alternatív Közösségek Egyesülete által szerkesztett olyan pénzügyi beszámolót vezetni, amelynek tételeit számlákkal, bizonylatokkal tudja igazolni.

A program megvalósításáról a támogatott köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az elvégzett feladatok eredménye, beszerzett eszközök, agyagok felhasználása ellenőrizhető, indokolható.

A szakmai program zárását követő 30 napon belül a támogatott köteles az Alternatív Közösségek Egyesülete által megadott formában szakmai és pénzügyi beszámolót küldeni a támogató részére.

A támogató a szabálytalanul felhasznált támogatás visszafizetése érdekében eljárást kezdeményezhet.

A támogatott a pályázat megvalósítása során bármikor szakmai, vagy pénzügyi segítséget kérhet az Alternatív Közösségek Egyesületétől.

További információk

További információkért kérjük keressék munkatársainkat:

Dió Zoltán: 06 30 411 4765

Molnár Ágnes: 06 30 680 5942

Email: info@altkozegy.hu

 


Címkék
pályázatírás, egészségügy, forrásszervezés, szociális szövetkezet, oktatás, koronavírus, Covid-19