Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A NIOK Alapítvány a Stronger Roots konzorcium nevében pályázatot hirdet külső projektértékelők számára. Az értékelők feladata a benyújtott pályázati projektek minőségének értékelése lesz.

A STRONGER ROOTS PROGRAMRÓL

A Stronger Roots program célja, hogy növelje a civil szervezetek és hálózataik ellenálló képességét, erősítse társadalmi tőkéjüket, és beágyazza őket azokba a közösségekbe és társadalmakba, amelyekben működnek.

A programban pénzügyi és szakértői támogatást nyújtunk a civil szervezetek kapacitásainak építéséhez. A program bemutatja továbbá a civil szervezetek munkájának fontosságát és a társadalomra gyakorolt jótékony hatásukat, valamint elősegíti az emberek tevékeny részvételét és elköteleződését azon közérdekű kérdésekben, amelyeken a civil szervezetek munkálkodnak.

A program részeként a civil szervezetek és hálózatok két külön pillérben nyújthatnak be pályázatot:

1. pillér: TÁRSADALMI BÁZISÉPÍTÉS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Civil szervezetek pályázhatnak támogatásra támogatói, adományozói, önkéntes és partneri közösségek építéséhez (a társadalmi bázisépítés koncepciójával összhangban).

A társadalmi bázisépítés egy olyan megközelítés és tevékenységek sorozata, amelyekkel egy szervezet különböző embereket és csoportokat ér el, kapcsolatot épít velük és bevonja őket a tevékenységeibe. A társadalmi bázisépítés célja, hogy a szervezet támogatók, követők, önkéntesek, adományozók és mások erős közösségét építse ki, olyanokét, akik bíznak benne, értik, hogy miért fontos a munkája, és támogatják azt.

Egy szervezet társadalmi bázisát olyan emberek, csoportok, szervezetek, cégek, intézmények alkotják, akik, amelyek segíthetnek elérni küldetését. Ők lehetnek szimpatizánsok, követők, de aktív támogatók is, úgymint magánadományozók, önkéntesek, aktivisták, vállalati adományozók vagy szakmai partnerek. A társadalmi bázisba beletartoznak a munkatársak, a vezetőségi tagok és a kedvezményezettek vagy érintettek is (pl. hajléktalan emberek, fogyatékkal élők, kerékpárosok vagy a helyi közösség).

A program egyedülálló lehetőséget biztosít a szervezetek számára, hogy időt és kapacitásokat fordíthassanak az őket támogató emberek megismerésére, és követőként, adományozóként, önkéntesként vagy aktivistaként közelebb hozzák őket, valamint hogy növeljék támogatói közösségüket. A program során a támogatott szervezetek a céljaiknak és szükségleteiknek megfelelő összetett módon kapnak támogatást, és olyan módszereket, készségeket, eszközöket tanulhatnak, amelyek segítségével a projekt során és utána is folytathatják társadalmi bázisuk építését és erősítését.

Társadalmi bázisépítés pályázati kiírás

Társadalmi bázisépítés - projekt koncepció űrlap segédanyag

2. pillér: ÁTÍVELŐ (TRANSZVERZÁLIS) EGYÜTTMŰKÖDÉS CIVIL HÁLÓZATOK RÉSZÉRE 

Civil hálózatok pályázhatnak támogatásra a különböző állami vagy közszférabeli szereplők eléréséhez, valamint a kis és/vagy fővároson kívüli civil szervezetek nagyobb mértékű bevonásához (a transzverzális együttműködés koncepciójával összhangban).

A program egyedülálló lehetőséget kínál a civil szervezetek platformjai, koalíciói és egyéb hálózatai számára, hogy időt és kapacitást fordíthassanak belső fejlődésükre, fokozzák a tagok közötti belső együttműködést és szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a különböző külső érintettekkel. A program során a támogatottak a céljaikra és igényeikre szabott összetett módon kapnak támogatást, és olyan készségeket sajátítanak el vagy olyan eszközöket tanulnak meg használni, amelyek segítségével a projekt során és azt követően is folytathatják a hálózati együttműködés építését.

Az (átívelő) transzverzális együttműködés olyan folyamat, amelynek során a civil szervezetek hálózatai stratégiailag együttműködnek eltérő megközelítésekkel, érdekekkel és/vagy világnézetekkel rendelkező szereplőkkel annak érdekében, hogy közösen keressenek megoldást a társadalmainkat érintő összetett problémákra. A stratégiai szerepvállalás nem csupán egyszeri érintkezés egy eltérő véleményen lévő szereplővel. Célja, hogy hosszú távú kapcsolatokat építsen ki nem csak kissé eltérő, hanem nagyon is eltérő szereplők képviselőivel (a hálózaton kívül, de lehetőleg a hálózaton belül is), és hogy rendszeresen bevonja őket a hálózat problémaelemzésébe, célmeghatározásába, a tervezésbe, a tevékenységek végrehajtásába, az értékelésbe valamint a tanulásba.

Ehhez arra van szükség, hogy a hálózat képviselői (titkárság, vezetőségi tagok) jobban odafigyeljenek a hálózaton belüli és kívüli tőlük különböző érintettekre, törekedjenek jobb megértésükre, és építsék be azok releváns igényeit és szempontjait a hálózat folyamataiba, stratégiáiba és irányításába. A hatékony párbeszédre, együttműködésre vagy akár hosszú távú partnerségre irányuló erőfeszítések nagyon különböző érintettekkel, például kormányzati intézményekkel, politikai ellenfelekkel vagy különböző kulturális identitások képviselőivel gyakran valamilyen belső, sőt, mély belső átalakulást igényelnek - a hálózatok szervezeti kultúrájának és gondolkodásmódjának változását, azaz a szervezeti mechanizmusok megfelelő megváltoztatását, új készségek elsajátítását és az értékek bővítését.

Átívelő hálózati együttműködések pályázati felhívás

Átívelő hálózati együttműködések projekt koncepció űrlap segédanyag

A KÜLSŐ ÉRTÉKELŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Olyan értékelőket keresünk, akik a civil szektorban hosszú távú tapasztalattal rendelkeznek projektlogika és -értékelés terén. Az értékelői adatbázisba a következő feltételek alapján lehet bekerülni:

Alapvető feltételek:

 • befejezett felsőfokú tanulmányok;
 • magyar nyelvtudás;
 • angol nyelvtudás (abban az esetben, ha az átívelő (transzverzális) együttműködési pályázatok értékelőjeként pályázol);
 • a konzorciumi tagoktól való függetlenség (azaz nem lehetsz a NIOK Alapítvány munkatársa / kuratóriumi tagja, de lehetsz különböző programjainak rendszeres tanácsadója / mentora).

Szakmai követelmények:

 • a civil szektorral kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok;
 • legalább hároméves tapasztalat projekt/program/szervezet vezetése terén;
 • hosszú távú tapasztalat projektlogika és projektértékelés terén;
 • előnyt jelent a pályázatok értékelésében szerzett tudás és tapasztalat;
 • előnyt jelent a társadalmi bázisépítésben (azaz a civil szervezetek támogatói közösségének kiépítésében: kommunikáció, adománygyűjtés, online kampányok, önkéntes menedzsment stb. szerzett tapasztalat (abban az esetben, ha a társadalmi bázisépítés pályázatok értékelőjeként pályázol));
 • tapasztalat a szektorok közötti együttműködésben (a civil szektor és a közszféra között), valamint tapasztalat a civil szervezetek hálózataival (abban az esetben, ha az átívelő együttműködés pályázatok értékelőjeként pályázol);
 • előnyt jelent a kísérésben/mentorálásban és/vagy tanácsadásban szerzett tapasztalat.

Hogyan zajlik majd a Stronger Roots programra beadott pályázatok értékelése?

Minden, az alapvető támogathatósági feltételeknek megfelelő pályázati projektet két értékelő értékel, egymástól függetlenül. Mindkét értékelő az iránymutatásoknak megfelelően szakmai értékelést készít, melynek során előre meghatározott szempontok szerint pontozza a projektet. A pályázatokat véletlenszerűen osztjuk ki az értékelők között. A pontszám a két értékelőtől az értékelési szempontok alapján kapott pontszámok számtani átlagából ered. Ha a két értékelés között több mint 30%-os eltérés áll fenn, egy harmadik értékelésre is sor kerül. A harmadik értékelésnél az egymáshoz legközelebb álló értékeléseket vesszük figyelembe. A kiválasztási bizottság az  értékelők által felállított rangsor figyelembevételével vizsgálja meg a pályázatokat és hozza meg a végleges döntést a támogatásról.

Az értékelő tevékenységének függetlennek és pártatlannak kell lennie. A jelentkezési folyamat során minden értékelői feladatra pályázó elfogadja az Etikai Kódexet és a Pártatlansági és titoktartási nyilatkozatot, minden kiválasztott értékelő pedig aláírásával is elköteleződik az ezekben foglaltakra. Az értékelés során nem állhat fenn összeférhetetlenség az értékelő és az értékelt szervezet között. Az értékelő a programra való jelentkezéssel egyidejűleg köteles a program vezetőjét tájékoztatni arról, hogy mely szervezetekkel működött együtt vagy működik együtt, illetve mely szervezeteket támogatta vagy támogatja anyagilag vagy önkéntes munkával. Változás esetén az értékelő köteles ezeket az adatokat frissíteni, illetve a pályázatok véletlenszerű kiosztásakor jelezni, ha érdekkonfliktus lenne.

Az értékelőknek részt kell venniük az értékelőknek szóló tájékoztató találkozón.

Előzetes ütemterv

Tájékoztató  találkozók (a részvétel kötelező)

 1. pillér: 2023. május 22., délután 3-5 óra
 2. pillér: 2023. május 23., délután 3-5 óra

A pályázati projektek értékelése

Társadalmi bázisépítés - 2023. június 5-25.
Transzverzális együttműködés - 2023. június 5-25.

ANYAGI JUTTATÁS ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁJA

Az értékelők munkáját díjazzuk. A pénzbeli díjazásról előzetesen állapodunk meg. 

Társadalmi bázisépítés (egy értékelő max. 30 pályázatot értékelhet, a díjazás bruttó 5000 Ft pályázatonként);

Átívelő hálózati együttműködések (egy értékelő max. 30 pályázatot értékelhet, a díjazás bruttó 5000 Ft pályázatonként).

Az együttműködés vállalkozási szerződés alapján történik (a jelentkezőnek számlaképesnek kell lennie, vagy megfelelő tapasztalattal rendelkező jogi személyek pályázatát is várjuk).

A KÜLSŐ ÉRTÉKELŐK ADATBÁZISÁBA VALÓ FELVÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Amennyiben érdekel a lehetőség, hogy értékelőként közreműködj a Stronger Roots programban, kérjük, küldd el:

Azok a pályázók, akik a kiválasztási folyamat során megfelelnek:

 • benyújtják azon nonprofit szervezetek listáját, amelyekkel együttműködtek vagy együttműködnek, vagy amelyeket anyagilag vagy önkéntes munkával támogattak vagy támogatnak (ezt a listát a későbbiekben, a pályázatok kiosztásakor érdekkonfliktus esetén bővíteni kell);
 • részt vesznek egy kötelező tájékoztatón.

Ők ezután bekerülnek a Stronger Roots program értékelőinek adatbázisába.

Amennyiben kérdésed merül fel, kérjük, lépj kapcsolatba a Stronger Roots program vezetőjével a tarsadalmibazis@niok.hu emailcímen.

Várjuk jelentkezésed és a jövőbeni együttműködést!

A program az Európai Unió finanszírozásával valósul meg

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.