I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) és/vagy elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
Jelen pályázati konstrukcióra vonatkozóan a Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 1200 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT azonosító: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint. Személytaxi-szolgáltatás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművek beszerzésére ebből elkülönített keretösszeg: 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.
A támogatás mértéke:
- Tisztán elektromos gépjármű
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000-11 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 2 500 000 Ft, maximum 50%
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 11 000 001-15 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 500 000 Ft, (maximum 5%)
- Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000-15 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%
- Elektromos robogó
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 100 000-1 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%
A támogatással beszerezhető gépjármű és/vagy elektromos robogó darabszáma:
A Pályázati Kiírás 3.1 pontjában meghatározott jogosultsági körbe tartozó pályázók
- a 3.1 a) pontban meghatározott pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható),
- a 3.1 b) pontban meghatározott egyéni vállalkozó pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű és/vagy egy elektromos robogó, az egyéni ügyvédek esetében egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható)
- a 3.1 c) pontban meghatározott pályázók esetében legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető elektromos gépjármű; elektromos robogó beszerzése kizárólag gazdasági társaságok esetében, a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig támogatható.

A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, áfával növelt bruttó vételára. Ha a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, az áfa összegére támogatás nem igényelhető.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez biztosítandó saját forrást (támogatási összeggel csökkentett összeg) a vásárlás során a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.
A támogatás kombinálható egyéb támogatással.
Felhívjuk a figyelmet, hogy saját forrásnak tekinthető az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás is.
A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele (a végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a vásárlás esetén a Kedvezményezett által, lízing esetén a Kedvezményezettel hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozó által) kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését (lásd II/4. pont) követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla összege minimum a támogatás összege.

 

4.4. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogók beszerzése vonatkozásában a beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

 

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2020. június 15. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

1.1 Pályázatbenyújtáshoz kapcsolódó segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.ifka.hu/ weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest, Pf. 17.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el: e-mailcím: elekromobilitas@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntek: 10:00-14:00, telefonszám: +36 70 522 10 10

A teljes pályázati dokumentum ITT

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál