PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2023.

Pályázati kiírás kódja: NEAN-KP-1-2023

Meghirdetés dátuma: 2023. június 26. 10:00 óra

A pályázat benyújtásnak határideje: 2023. július 26. 14:00 óra

A pályázat célja: A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása; a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

A támogatható tevékenységek: A kedvezményezett a támogatást a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.

A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke: A támogatások céljára rendelkezésre álló forrás összege 393 506 320 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja.

A rendelkezésre álló forrás a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Közösségi környezet kollégium (NEAN-KP-1-2023/1) 78 701 264 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAN-KP-1-2023/2) 78 701 264 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium (NEAN-KP-1-2023/3) 78 701 264 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAN-KP-1-2023/4) 78 701 264 Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAN-KP-1-2023/5) 78 701 264 Ft

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a bgazrt látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer) lehet benyújtani.

Nem regisztrált még a NIR-ben, legelső pályázat benyújtása esetén fontod információk:

További információk

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok:
 

NEAN-KP-1-2023 Pályázati kiírás

https://bgazrt.hu/.../NEAN-KP-1-2023_palyazati_kiiras.pdf
 

NEAN-KP-1-2023 Pályázati útmutató:

https://bgazrt.hu/.../NEAN-KP-1-2023_palyazati_utmutato.pdf
 

Adatvédelmi tájékoztató a támogatási igény vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/adatvedelmi_tajekoztato/adatvedelmi_tajekoztato_tamogatasi_igeny_vonatkozasaban_adatkezelessel_erintett_szemelyek_reszere.pdf