Az Opinio Institute Kft. térítésmentes piackutatási szolgáltatást ajánl fel egy civil szervezet számára. A pályázat célja, hogy egy civil szervezet társadalmi célú munkáját segítő, azt támogató kutatást végezhessen működési területével kapcsolatban. A pályázaton nyertes civil szervezet jogosulttá válik egy 10 kérdéses, országosan reprezentatív (16-59 év kor között, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és régiója szerint) piackutatás lebonyolítására az Opinio Piackutató applikáció segítségével. A nyertes pályázó a piackutatási eredmények mellett egy vezetői összefoglalót is kap a legfontosabb kutatási állítások összefoglalásával.  

Kik pályázhatnak? 

A pályázaton Magyarországon 2024. január 1. előtt bejegyzett, adószámmal rendelkező civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok vehetnek részt. 

Az elbírálás szempontjai

A bíráló a pályázó által megjelölt

  • tevékenység társadalmi hasznosságát
  • tervezett kutatás szakmai indokoltságát 
  • tervezett kutatás a tevékenységhez való hozzáadott értékét

vizsgálja. A bíráló a pályázatokat, a pályázók körét nem hozza nyilvánosságra, a nyertest közvetlenül értesíti és egyúttal a nyertes civil szervezet nevét publikálja.   

A pályázás folyamata 

A pályázat:

A pályázók maximum 4000 karakterben ismertessék: 

  • a civil szervezet működési területét, hátterét
  • a tervezett kutatás célját
  • a tervezett kutatás hasznosságát a működésük támogatására 

Beküldés ideje és módja:

A pályázatok beérkezési határideje 2024. február 29

A pályázatokat a b2b@opinio.hu emailcímre kell eljuttatni. 

Elbírálás és a nyertes kihirdetése:

  1. március 12. 

Kutatás lebonyolítása 2024. március második fele, kutatási eredmények átadása 2024. március 30-ig. 

Kiíró

Opinio Institue Kft.
Budapest, 1141 Szugló u. 82.
Cégjegyzékszám: 01-09-387912
Adószám: 27193138-2-42

b2b@opinio.hu