A pályázat témája

A Civil Impact Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2024-es Good Impact eseményen való részvételre. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek szeretnék vállalatoknak szóló konkrét szolgáltatásaikat bemutatni és megvételre kínálni döntéshozók számára.

A Good Impact tervezett időpontja: 2024. március

Mi a Good Impact?

A Good Impact egy rendezvény, amelyen vállalati döntéshozók civil szervezetek programjaival, szolgáltatásaival testközelből ismerkednek meg azáltal, hogy egy különleges „demo” verzióban ki is próbálhatják azokat. 8 civil szervezet 8 innovatív társadalmi szolgáltatását tudjuk a Good Impacten bemutatni.

Pályázat kiírója, a program megálmodója

A Good Impact rendezvényt a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. szervezi. A Civil Impact küldetése, hogy partnerségeket hozzon létre civil szervezetek és vállalatok között, elősegítve civil szolgáltatások létrejöttét és hidat képezve a két szektor között.

A pályázat indokoltsága, háttere

A Good Impact lehetőséget kíván teremteni a for-profit és a non-profit szektor találkozására oly módon, hogy a civil szféra megmutassa a benne rejlő üzleti értékeket, lehetőségeket, és valós piacot alakítson ki a vállalatok számára.

Gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy a civil szolgáltatás megvételéről döntő vezetők nem ismerik a civileket, nem ismerik a szolgáltatásukat, és nehezen tudják elképzelni a szolgáltatás menetét egy egyszerű leírásból vagy tárgyalásból. Személyes élményeik gyakran hiányosak egy adott területről és nincs idejük, lehetőségük egy civilhez ellátogatni, hogy testközelből tapasztalják meg a szolgáltatások mélységét. A Good Impact ezt a megismerési folyamatot kívánja elősegíteni.

A Good Impact rövid bemutatása

A rendezvényen való bemutatkozásra a jogot a civil szervezetek jelen pályázatban való részvétellel nyerhetik el. A pályázat tartalmaz egy írásos bemutatkozást, a megvételre kínált szolgáltatásuk leírását és a módszert, amellyel ezt a szolgáltatást prezentálnák. A pályázati szolgáltatást megvételre kínálják a szervezetek, a szolgáltatások egységárasak, mindegyik 300 ezer Ft-ba kerül. A pályázatok kidolgozását, vállalati igényeknek való megfeleltetését, szakmai tanácsadással a Civil Impact munkatársai segítik.

A beérkezett pályázatokat egy szakmai zsűri véleményezi, értékeli, és választja ki azt az öt szervezetet, akik elnyerik a jogot a 2024 márciusában megrendezésre kerülő Good Impacten való részvételre. (A pályázás során a szakmai zsűri fenntartja a lehetőséget arra, hogy a shortlistre kerülő szolgáltatásokat kidolgozó civil szervezetek vezetőivel, projektmenedzsereivel még az eredmény végleges megszületését megelőzően személyesen is találkozzon és a szolgáltatás megvalósíthatóságának feltételeit ellenőrizze.)

A pályázaton nyertes civil szervezetek és szolgáltatásaik felkerülnek az esemény weboldalára, továbbá bekerülnek az eseményt és a civil szolgáltatásokat is bemutató katalógusba.

A Good Impacten résztvevő civil szervezetek a pályázati regisztrációval vállalják, hogy az eseményt megelőző, annak sikerességét elősegítő felkészítésen, tréningeken részt vesznek, abban a Civil Impact munkatársaival együttműködnek.

A pályázaton nyertes civil szervezetek az esemény előtt szerződést kötnek a Civil Impact Nonprofit Kftvel, amelyben vállalják, hogy részt vesznek az eseményen, illetve vállalják az egyéb kötelezettségeket, amelyeket a pályázat kiírója támaszt.

A Good Impact eseményen való részvétel a vállalatok számára regisztrációhoz kötött, akik egy katalógusból, illetve online lehetőségeken keresztül tájékozódhatnak a bemutatni kívánt civil projektekről.

Az eseményen a civil szervezetek egyéni állomásokon személyesen mutatják be a vállalatok számára szolgáltatásaikat egy-egy kreatív és élményalapú prezentáció keretében. A nyolc állomást a vállalatok 3-4 fős csoportokban járják végig, mindegyikben összesen 8 percet töltenek el. A prezentáció végét egy gong jelzi, ezután a csoport egy következő állomásra megy át. Az állomások bejárása után a résztvevőknek lehetőségük van ismét felkeresni a számukra leginkább izgalmas szervezeteket. A nap során illetve az esemény végén a vállalatok jelzik, mely szolgáltatást/szolgáltatásokat kívánják megvásárolni. A szolgáltatást megvásárló vállalat egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá, melyen elismeri, hogy az esemény keretében megvette a civil szervezet szolgáltatását. A két fél között létrejövő szerződést a Civil Impact Nonprofit Kft. nyomonköveti és a szolgáltatás megvalósulását segíti.

Kik pályázhatnak a Good Impact eseményen való részvételre?

Azok a civil szervezetek, amelyek magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek,

- és az elmúlt öt évben megvalósítottak társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektet,

- és/vagy az elmúlt öt évben partnerségi együttműködést kötöttek vállalatokkal, for-profit szektorból származó szervezetekkel.

A referencia igazolására a jelentkezési adatlap szolgál.

Mivel lehet pályázni?

A pályázat két részből áll. Egyfelől egy olyan szolgáltatás leírását várjuk, amelyet a civil szervezet vállalatoknak kínál együttműködésként a társadalmi felelősségvállalás keretében. A szolgáltatás lehet már korábban megvalósított program, de lehet újonnan kidolgozott is, ami lehet online vagy offline felületen is megvalósítható. A szolgáltatásért a szervezetet megillető szolgáltatási díj: nettó 300 ezer Ft. A szolgáltatás kidolgozásáról a további fejezetekben olvashat.

Másfelől a szolgáltatás rendezvényen való bemutatásának leírását is várjuk. A pályázat során azt is értékeljük, hogy az első részben kidolgozott szolgáltatást hogyan mutatná be a pályázó, mennyire izgalmas, kreatív az a 8 perc, amelyet a Good Impact rendezvényre tervez.

A vállalatoknak kínált szolgáltatás leírása

Milyen témájú szolgáltatásokkal lehet pályázni?

 • A társadalom ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése (pl. gazdasági, pénzügyi ismeretek, digitális kompetencia, a tanulás tanulása)
 • Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
 • Családbarát munkahely kialakítása, magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása
 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra nevelés
 • Energiahatékonyság
 • Fogyatékos személyek integrációja
 • Gyermekeket célzó programok
 • Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
 • Környezetvédelem, zöld munkahely programok
 • Mélyszegénység, éhezés megszűntetése
 • Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
 • Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A szolgáltatások típusa lehet:

 • Önkéntes munka
 • Képzés, tréning
 • Családi nap, egyéb vállalati rendezvény
 • Tanácsadás
 • Ismeretterjesztés
 • Egyéb kreatív megoldás

A szolgáltatások ára a Good Impacten

Nettó 350.000 Ft, amelyből a pályázó szervezetet megillető szolgáltatási díj: nettó 300.000 Ft. Ez azt jelenti, hogy a pályázó olyan szolgáltatást dolgozzon ki, amelyet nettó 300.000 Ft-ért kínálna megvételre.

A pályázat kiírójának kiemelt célja, hogy a vállalatok döntési mechanizmusát az eseményen ne az ár határozza meg, így egységáras szolgáltatások kerülnek bemutatásra. A pályázat kiíróját minden megvalósított szolgáltatás után nettó 50 ezer Ft közvetítői díj illeti meg, amelynek a kifizetését a nyertes pályázókkal kötendő szerződés szabályoz.

Érdemes figyelembe venni a szolgáltatás kidolgozásánál

A vállalatok vezetői, döntéshozói olyan szolgáltatásokat kívánnak megvenni, amelyek többek között segítik őket az esélyegyenlőségi, fenntarthatósági feladatok, kötelezettségek ellátásában; erősítik a dolgozói lojalitást, a közösségépítést; növelik a dolgozók motiváltságát, elköteleződését, hatékonyságát; nyitottabbá, befogadóbbá, elfogadóbbá teszik a munkavállalókat; segítik a vállalatokat a társadalmi párbeszéd, kommunikáció, vagy éppen a belső kommunikáció erősítésében; inspirálják és gyakorlati segítséget nyújtanak a környezettudatos szemlélet kialakításában a vállalat mindennapi működésében vagy éppen dolgozóik körében; elősegítik azokat a HR-gyakorlatokat, melyek támogatják a toborzást, csökkentik a fluktuációt segítik az új munkavállalók beilleszkedését különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportok körére; olyan innovatív, szociális vagy éppen környezeti megoldásokat nyújtanak, melyek hozzájárulnak a vállalat hosszútávú fenntartható működéséhez.

A pályázati program időtartama

A benyújtandó szolgáltatások időtartama nem megkötött, de tapasztalataink szerint a vállalatok a könnyen megvalósítható, rövidebb időtartamú projekteket részesítik előnyben. A Good Impacten megvásárolt projekteket legkésőbb 2025. március 31-éig szükséges megvalósítani a vállalattal közösen.

A szolgáltatás bemutatásának leírása

A pályázó feladata, hogy kidolgozza, hogyan mutatná be, tenné érzékletessé, vonzóvá a leírt szolgáltatását vállalati döntéshozóknak mindössze nyolc percben. Értékeljük, ha a szolgáltatás (vagy egy része) valamilyen módon kipróbálható, megízlelhető, megtapintható, hat az érzelmekre. Használhatók (korlátozott mértékben) berendezési tárgyak, hangulatteremtő eszközök.

Beadható pályázatok száma

Egy civil szervezet maximum két pályázatot adhat be, de egy civil szervezet csak egy szolgáltatással vehet részt a Good Impacten.

Pályázattal kapcsolatos konzultációs lehetőség

A Good Impact szervezői a pályázati időszak alatt konzultációs lehetőségeket nyújtanak az alábbi módokon:

E-mailen: bercsenyi.kinga@civilimpact.hu 

Személyesen előzetes megbeszélés alapján (emailes vagy telefonos időpontegyeztetést követően)

Telefonon: +36 20 956 0582 (munkanapokon 10-16 óra között)

Információs napon, melynek időpontját a későbbiekben e-mailen és a weboldalon keresztül hirdetjük meg.

Pályázatok benyújtási határideje

2024 január 7. éjfél

Pályázatok benyújtásának módja

A következő internetes hivatkozáson elérhető űrlap kitöltésével lehet pályázni: www.goodimpact.hu Az űrlap elérhető a www.civilimpact.hu oldalon is.

A pályázat tartalmi elbírálásának szempontjai

 • A projekt prezentációjának kreativitása
 • A szolgáltatás szakmai kidolgozottsága és színvonala, megvalósíthatósága.
 • A javasolt projekt újszerűsége, innovatív volta a vállalatok számára.
 • A projekt mérhető hatása a vállalkozás munkavállalói körében.
 • A szolgáltatás által érintettek (szűkebb és tágabb környezetben egyaránt) száma.
 • A kialakított szolgáltatás mennyire alkalmas arra, hogy azt a vállalkozások a felelős társadalmi szerepvállalással (CSR) és fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeik közé illesszék.

Pályázatok kiválasztásának módja

A pályázatokat egy olyan független bíráló bizottság értékeli, amelynek tagjai elsősorban HR, CSR és fenntarthatóság területén dolgozó vállalati szakemberek, a társadalmi felelősségvállalás és környezeti fenntarthatóság iránt elkötelezett közszereplők.

Nyertes pályázatok száma

A pályázatok elbírálását végző független bírálók összesen 5 szolgáltatást választanak ki a Good Impacten való részvételre. További három szolgáltatás pedig a Civil Impact Nonprofit Kft. által szervezett Civil Impact Akadémia képzéssorozat során nyerheti el a jogot a Good Impacten való részvételre, melyek kiválasztását az Akadémia szakmai zsűrije végzi. Így összesen 8 szolgáltatás kerülhet bemutatásra a rendezvényen.

A pályázati döntés várható ideje

január vége

A pályázásból kizáró okok

A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton:

Amelyek ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.

Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztaltak.

Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

Amelyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, munkavállalója, vagy a szervezetben tulajdonosi részesedéssel bíró személy a jelen pályázati felhívás elbírálására felállított bíráló bizottság valamely tagja, vagy tagjának közeli hozzátartója.

Budapest, 2023. 11. 27.