Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2020

ÁPR
01

Határidő: 2020. április 01.

A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2020

A pályázat célcsoportja

Közvetlen célcsoport: a segítő kutyák kiképzésével és alkalmazásával foglalkozó szervezetek.

Közvetett célcsoport: a segítő kutyát igénybe vevő fogyatékos személyek.

Pályázók köre

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti, MATESZE adatbázisában (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu) szereplő civil szervezetek, amelyek az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
 • Egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)

FONTOS! A pályázó szervezet az SKK2020 konstrukció A és B komponensére is benyújthat maximum 1-1 PÁLYÁZATOT, de programonként külön pályázatot kell benyújtani.

A pályázat nyilvános.

A további kötelező feltételeket a pályázókkal szemben a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. június 1-től 2021. május 31-ig.

A pályázatban kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A) komponens: Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, illetve a terápiás kutya kiképzés költségeinek fedezésére más típusú segítő (vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő) kutya kiképzésével párhuzamosan a teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-áig. Kizárólag terápiás kutya kiképzésére nem lehet támogatást igényelni!

B) komponens: Terápiás kutya alkalmazása
Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában, illetve a terápiás kutya kiképzés költségeinek fedezésére terápiás kutya alkalmazásával (AAT) párhuzamosan a teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-áig. Kizárólag terápiás kutya kiképzésére nem lehet támogatást igényelni!

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A) komponens esetén a kutyák speciális képességeitől függően a segítő kutya típusa szerint kutyánként

 • rohamot jelző kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
 • hangot jelző kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya kiképzése: 1 900 000 Ft
 • személyi segítő kutya kiképzése: 1 600 000 Ft
 • vakvezető kutya kiképzése: 1 900 000 Ft
 • közszolgáltatók képzése (ha releváns): maximum 30 000 Ft/fő

B) komponens esetén kutyánként: 750 000 Ft

 • közszolgáltatók képzése (ha releváns): maximum 30 000 Ft/fő

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A) komponens esetén: 3 900 000 Ft

 • terápiás kutya kiképzése: teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-a

B) komponens esetén: 3 600 000 Ft

 • terápiás kutya kiképzése: teljes igényelt támogatási összeg maximum 25%-a

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2020)

Benyújtási határidő: 2020. április 1.

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: skk2020@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Jelen Pályázati Felhívás és Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

forrás, pályázati dosszié, további információ: fszk.hu


Címkék
pályázatírás, forrásszervezés, szociális, integráció, fogyatékkal élők