CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása


715

Határidő: 2017. december 04.

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:
A) Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)
B) Terápiás kutya alkalmazása

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

A) Segítő kutya kiképzése

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya eljusson egy dokumentált szakaszvizsgáig, vagy egy újabb mérföldkőig, amelyet a Pályázó valamilyen dokumentummal alá tud támasztani (szerződés, tanúsítvány stb.)
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

B) Terápiás kutya alkalmazása

Pályázni lehet terápiás kutya alkalmazására állatasszisztált terápia (AAT) formában. A terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal kell, hogy megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek. B) komponens esetén kiemelt szerepe van a fejlesztési terveknek, amelyeket a terápiát vezető szakemberrel együtt kell elkészíteni.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének költségeire.

Támogatás mértéke:

A) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 900 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
 • hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
 • személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft

B) komponens esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 3 600 000 Ft

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:

 • terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft

Rendelkezésre álló maximális keretösszegek:

KomponensTevékenységtípus megnevezéseRendelkezésre álló maximális keretösszeg
 A) komponens Segítő kutya kiképzése 30 300 000 Ft
 B) komponens Terápiás kutya alkalmazása 15 000 000 Ft
   Mindösszesen: 45 300 000 Ft

Abban az esetben, ha a komponensek valamelyikében nem merül ki a rendelkezésre álló pályázati keret, a komponensek között forrás-átcsoportosítás lehetséges.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 45 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat Lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.
A Pályázati Útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában

 • A) komponens (segítő kutya kiképzése) esetén a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került;
 • B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel.

További feltétel mindkét komponens esetén, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu).

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki megfelel a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § (1) pontjában előírt végzettségi feltételeknek:

 • terápiás kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutya kiképzője (OKJ 52 810 01) vagy habilitációs kutyakiképző (OKJ 52 810 01 10 00 00 00) szakképesítéssel rendelkezik,
 • rohamjelző és hangot jelző kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő jelző kutya kiképzője (OKJ 53 810 01) vagy jelzőkutya-kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 02) szakképesítéssel rendelkezik,
 • mozgáskorlátozott személyt segítő és személyi segítő kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő mozgássérültet segítő kutya kiképzője (OKJ 53 810 02) vagy mozgássérültet segítő kutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 01) szakképesítéssel rendelkezik,
 • vakvezető kutya kiképzése esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő vakvezető kutya kiképzője (OKJ 53 810 03) vagy vakvezetőkutya kiképző (OKJ 52 810 01 00 01 52 03) szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
 • amely vakvezető kutya kiképzése esetén biztosítja, hogy a látássérült emberek kutyával közlekedésére való felkészítését a szakképzett kutyakiképző mellett gyógypedagógus látássérültek pedagógiája szakirányon szakképzettséggel, illetve rehabilitációs szakember a látássérülés területén szakképzettséggel rendelkező személy végzi.

B) komponens (terápiás kutya alkalmazása) esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Egy Pályázó két program megvalósítására igényelhet támogatást. A pályázó szervezeteknek programonként külön pályázatot kell benyújtaniuk.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. április 1. – 2019. május 31-ig tart.

forrás, bővebben: fszk.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális környezet a köznevelésért” című (VEKOP-7.3.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1, ...
Címkék