Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében / 2020-1.1.3-IPARJOG


Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. december 20. 12:00
2024. június 28.
Postára adás határideje: A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani, a támogatási kérelmet és a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
További beadási határidők:
2024. augusztus 30., 2024. október 31., 2024. december 20.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg 400 000 000 Ft
Pályaművek száma 100-300
Igényelhető támogatás 0,1-7,5 MFt
Pályázat futamideje 18 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A támogatási kérelem benyújtása
2023. január 1-jét megelőzően beérkezett támogatási kérelmek esetén:
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.
A nyilatkozat - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.

2023. január 1-jét követően beérkezett támogatási kérelmek esetén:
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, (cégszerűen) aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot az alábbiak szerint kell aláírni (hitelesíteni):
a. az aláírásra jogosultnak minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell azt ellátnia vagy
b. az aláírásra jogosultnak azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell azt aláírnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött. (Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.)
A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.

2024-ben az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2024. június 28.
- 2024. augusztus 30.
- 2024. október 31.
- 2024. december 20. 12:00 óráig.

A támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. június 30-ig:
1. magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
2. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 141, 231, 572, 573);
3. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
4. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. július 1-jétől 2021. október 31-ig:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
1. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 141, 231, 572, 573);
2. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
3. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. november 1-jétől:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
- Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 141, 231, 572, 573)
- Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

A finanszírozással kapcsolatos alapvető információk
Jelen Felhívás keretében természetes személyek esetén a támogatást igénylő maximum a felhívás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről tételes, utólagos elszámolást szükséges benyújtania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Jelen Felhívásra a természetes személyek 2021. június 30-ig nyújthattak be támogatási kérelmet.
Jelen Felhívás keretében a nem természetes személyek esetén az Útmutató 7.3.3. pontja alapján egyösszegű átalány szerinti elszámolás az irányadó.
Átalányfinanszírozás során a támogatást igénylő a felhívás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről nem szükséges tételes, utólagos elszámolást benyújtania.

A támogatható tevékenységek köre
A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:
I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
IV. Európai szabadalom hatályosítása
V. Hazai védjegy bejelentés
VI. Európai uniós védjegy bejelentés
VII. Nemzetközi védjegy bejelentés
VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.
Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.
Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke
2020-as évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 80 millió forint.
2021-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 300 millió forint.
2022-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 260 millió forint.
2023-as évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 400 millió forint.
2024-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 400 millió forint.
A támogatás mértéke 100%.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
 

Forrás: pafi.hu