Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023/AUTÓPLUSZ2023


Pályázati Felhívás
A Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet
"Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2023"
(AUTÓPLUSZ2023) címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2023. 08. 30.
A pályázat hivatkozási száma
AUTÓPLUSZ2023
A pályázat kiírója
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A pályázat célja
A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázat célcsoportja
A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázatban a támogatott tevékenység a jogosult(ak) igényeinek megfelelő, akadálymentes, új vagy használt személygépkocsi vásárlása.

A támogatás mértéke
Pályázható támogatás:
Pályázni a vételár függvényében az alább megjelölt összegekre lehet, figyelemmel arra, hogy az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának
60%-a, de maximum 5 000 000 Ft lehet.

Pályázható összegek:
- 2 000 000 Ft
- 2 500 000 Ft
- 3 000 000 Ft
- 3 500 000 Ft
- 4 000 000 Ft
- 4 500 000 Ft
- 5 000 000 Ft
A személygépkocsi vásárlásához önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a Pályázónak egyedi úton kell biztosítania (készpénz, hitel stb.).
Vételár alatt kizárólag a gépjármű bruttó árát értjük.
E pályázati program keretében segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű, gép meghajtású kerekesszék beszerzése, vezetést könnyítő átalakítás nem támogatható!

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 142 500 000 Ft, amelyet a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI, Intézet) között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.
Forrás megnevezése: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. sz. melléklete XIV. BM fejezet 20/32/04 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. (ÁHT azonosító: 385595)

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
A pályázati programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:

"A" kategória
Ebben a kategóriában kizárólag az aktív korú - azaz 65 év alatti - súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik önállóan - szállítást vállaló nélkül - vezetik a gépjárművet.

"B" kategória
Ebben a kategóriában azok a súlyos mozgáskorlátozott személyek pályázhatnak, akik szállítást vállaló személlyel veszik igénybe a gépjármű támogatást. Ebben a kategóriában nincs életkori felső korhatár.
Azok a pályázók, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek önállóan, illetve azok a személyek, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy, szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.
A pályázat nyilvános, egy pályázó csak egy kategóriára pályázhat.

A további pályázati információkat és a gépjármű beszerzés részletes folyamatát a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.
A pályázati elbírálás főbb szempontjai:
- A pályázó életkora, kerekesszék típusa és az egy háztartásban élő további jogosultak (súlyosan mozgáskorlátozott személyek) száma, illetve a közös háztartásban élőgyermekek száma
- Pályázó 16 éven aluli gyermekét egyedül nevelő
- A gépjármű felhasználási célja szerinti (milyen célból, milyen távolságra)
- A pályázó aktivitása szerinti (sportolás, önkéntes munka, keresőtevékenység, tanulói státusz)
- A pályázó lakóhelyének közlekedési jellemzői alapján
- A megpályázott gépjárművel kapcsolatos adatok alapján

A pályázati program megvalósítási időszaka
2023. szeptember 1.-2024. december 31. (a forgalomba helyezés utolsó napja)
Javasoljuk, hogy a pályázó a fenti időszak figyelembevételével úgy nyújtson be pályázatot, hogy a kiválasztott gépjármű kifizetése legkésőbb 2023. december 01-ig, az átírása pedig 2023. december 31-ig történjen meg. 2025-ben már nem áll módunkban támogatási összeget kifizetni.
Érdemes a pályázat benyújtásakor a kereskedővel egyeztetni, hogy a kiválasztott gépjármű modell megérkezik-e a megjelölt dátumig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén, a HAPI Pályázatkezelő rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először magányszemélyként regisztrálni kell a HAPI Pályázatkezelő rendszerének felületén! A regisztráció a pályázat benyújtása után, akkor válik érvényessé, ha a pályázathoz csatolt iratok adatai megegyeznek a HAPI rendszerben rögzített adatokkal!
A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!
A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található magánszemély részére szóló Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő rendszerén keresztül, online lehet benyújtani!
A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer magánszemély részére szóló, a Felhasználói Kézikönyvében, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 29.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információk
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Pályázati Igazgatóság
E-mail: autoplusz@nszi.gov.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Forrás: pafi.hu