Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A pályázati program célcsoportja

Közvetlen célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok; fogyatékos szülők.

Közvetett célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családokkal, fogyatékos szülőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek, társadalmi környezet.

A pályázók köre

A programra kizárólag a következő gazdálkodási formák valamelyikébe tartozó magyarországi szervezetek pályázhatnak, magyarországi célcsoporttal:

  • Egyesület, alapítvány (GFO 521, 529, 565, 569)
  • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
  • Szövetség (GFO 515, 516, 517)

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.)  Szülősegítő foglalkozások

Célja a közösségépítés, a hasznos ismeretek és információk átadása, tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás (önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, konfliktuskezelés, szülői hivatás erősítése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, gyászfeldolgozás) kikapcsolódási lehetőség biztosítása egyéni vagy csoportos formában.

Az A.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 200.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 400 000 Ft.

B.)  Komplex szülősegítő projektek

Célja: a közösségépítés révén a szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, szülősegítő hálózatok és együttműködések kialakítása, az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése és tehermentesítése, disszemináció, társadalmi érzékenyítés.

A B.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 800.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 1 200 000 Ft.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE.

A B.) kategórián belül lehetőség van egyszerre több tevékenységtípus választására, de nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra is pályázni.

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 29 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani. Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 19 600 000 Ft.

Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/06 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.

Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A.) Kategória: 200 000 Ft

B.) Kategória: 800 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A.) Kategória: 400 000 Ft

B.) Kategória: 1 200 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka

2020. június 1-től 2021. április 30-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2020. április 1.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) postai úton 1 példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérjük benyújtani.

Az elektronikus benyújtás a következő dokumentumok elküldését jelenti a szulo2020@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél):

  • Pályázati Adatlap Word formátumban
  • Költségterv Excel formátumban
  • Adatok Tábla Excel formátumban
  • Önéletrajzok személyenként külön Word vagy Pdf formátumban

Kérjük, figyeljenek a megadott formátumokra. Az egyéb formátumokban elküldött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus elküldéskor a „tárgy” rovatba írják be a pályázó szervezet nevét.

A pályázatot postai úton a következő címre kérjük benyújtani:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SZÜLŐ2020)

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: szulo2020@fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

forrás, pályázati dosszié: fszk.hu