Pályázatok
Pályázat
Támogatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz


4135

Határidő: 2016. december 31.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§-a alapján támogatás nyújtható a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz

PÁLYÁZÓK KÖRE

Közfoglalkoztató lehet:

 • helyi és nemzetségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • költségvetési szerv,
 • egyházi jogi személy,
 • civil szervezet,
 • közhasznú jogállású szervezet,
 • az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
 • vízitársulat,
 • erdőgazdálkodó ,
 • szociális szövetkezetek ,
 • vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában
 • kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A közfoglalkoztatók az alábbi tevékenységekhez igényelhetnek támogatást:

 • törvény által előírt állami feladat,
 • a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat,
 • a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat,
 • a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség védelmével összefüggő, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat,
 • a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére, ha arra törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.

forrás, bővebben: kerdezztervezzpalyazz.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Címkék