F E L H Í V Á S
a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozott

Társadalmi Innovációs Díj elnyerésére
a 2023. év legjelentősebb társadalmi innovációs teljesítménynek elismerésére

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet) alapján felhívást tesz közzé Társadalmi Innovációs Díj (a továbbiakban: Díj) elnyerésére. A Díj olyan új ötlet (termék, szolgáltatás, modell) kifejlesztéséért és megvalósításáért adományozható, amely társadalmi szükséglet kielégítésére irányul, társadalmi kapcsolatokat erősít, vagy együttműködést alakít ki, és ez által megoldást nyújthat a társadalmi folyamatokat befolyásoló problémákra, és végső célként javíthatja egy adott térség vagy közösség jólétét.

A Díjra olyan természetes személy vagy szervezet jelentkezhet, amely 2023-ban kiemelkedő társadalmi innovációs teljesítménnyel jelentős eredményt ért el. Kizárólag kidolgozott és megvalósított ötlet, módszer díjazható, amely modell értékű, máshol is megvalósítható, nemzetközileg is adaptálható megoldást mutat be.

A jelentkezés a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján közzétett jelentkezési formanyomtatvány segítségével tehető meg. A nem formanyomtatványon beérkező jelentkezések kizárásra kerülnek.

A Díjra jogosultak: természetes személyek, Magyarországon bejegyzett vállalkozások vagy civil szervezetek, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, állami vagy önkormányzati intézmények, szervezetek.

A beérkezett jelentkezéseket a kultúráért és innovációért felelős miniszter által felállított bizottság értékeli, ezt követően kezdeményezi a miniszternél a díjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalát. A Díj odaítélésének eljárási rendjét a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet, valamint a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 4/2023. (IV. 6.) KIM utasítás szabályozza.

A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak, továbbá szakmai konzultációt követően valamennyi, a kritériumoknak megfelelő jelentkező számára lehetőség nyílik a Social Innovation Match (SIM) elnevezésű, a Társadalmi Innováció Európai Kompetenciaközpontja által működtetett, a társadalmi innováció területén létrejött jó gyakorlatok gyűjtésére irányuló Társadalmi Innovációs Adatbázisba való bekerülésre.
A díjkiosztó időpontja: a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan 2024. november 4.

Bírálati feltételek:
A bírálóbizottság az innováció kritériumaként, kiindulási alapként - amelyeknek lehetőség szerint egyszerre szükséges megfelelni - az innováció eredetisége, újszerűsége, társadalmi hasznossága, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonala mellett az alábbiakat értékeli:

1. Valós, helyi vagy össztársadalmi szükségletek kielégítését célozza;
2. Jól felmérhető társadalmi hatással és eredményességgel jár együtt (pl.: társadalmi felzárkózás, iskolai lemorzsolódás csökkentése, családtámogatás, esélyegyenlőség, foglalkoztatás elősegítése);
3. A társadalmi célokhoz kapcsolódó fenntartható (üzleti) modellel rendelkezik;
4. Új lehetőséget biztosít a társadalmi igények kielégítésére;
5. Helyi szintű megvalósítókat és helyi társadalmi csoportokat von be, közösségépítő hatással bír, erősíti a cselekvőkészséget, ösztönzi új társadalmi kapcsolatok kiépítését vagy össztársadalmi célokat szolgáló országos kezdeményezésként jelenik meg;
6. Az innováció kiterjeszthető, alkalmazható más, illetve tágabb környezetben is.

Beérkezési határidő: 2024. július 31.

A jelentkezési formanyomtatványt kizárólag elektronikus úton, a tarsadalmi.innovacio@kim.gov.hu e-mailcímen lehet benyújtani.
A jelentkezési formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:
https://cdn.kormany.hu/uploads/sheets/d/d8/d8a/d8a4516a3b29599d8610643d6508f6e.docx

 

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál