Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére igényelhető támogatás megszerzésére, a 2022. április 1. – december 31. között megvalósuló programokhoz.

A pályázati alap éves keretösszege 15 millió forint. A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület évente, nyílt pályázati eljárást követően dönt.

Pályázhatnak azok alapítványok, egyesületek személyek, amelyek:

a)    VI. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel,

b)    bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek,

c)    tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki

d)    az Önkormányzat által korábban nyújtott támogatásokkal elszámoltak,  nem áll fenn sem tartozás, sem elszámolási kötelezettség az Önkormányzattal szemben.

Támogatandó célok:

1)    a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:

a)    a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények,

b)    városszépítészeti célok,

c)    környezetvédelem, zöldprogram,

d)    tanácsadó, oktatási, fejlesztő- és segítő tevékenységek, kiadványok,

e)    a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai, 

2)    a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok:

a)    idősügyi programok,

b)    a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek,

c)    egyéb esélyegyenlőségi programok,

d)    ételosztás, ruhaosztás. 

Pályázati feltételek:

Pályázni 

- a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásáról szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint;  az erre a célra rendszeresített Pályázati adatlapon, az ott előírt nyilatkozatok  egyidejű csatolásával lehet, 

-       a pályázott program(ok)on kötelezően megjelenítendő Terézváros logója a Terézváros jelképeiről és használatuk rendjéről  szóló 53/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint és „A program Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirat, 

-       pályázó köteles a program megvalósulása előtt legalább 8 munkanappal meghívót küldeni a támogatónak, hogy az a program megvalósulását ellenőrizhesse. 

Nem kérhető és adható olyan célra pályázati támogatás, melyre a szervezet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet  27-29. §-a szerinti egyházi céltámogatást vagy más, költségvetési támogatást kap.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát illetve a pályázati eredményét az önkormányzat honlapján és magazinjában közzétegyék.

Az adatlapok beszerezhetők

a)    a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1067 Bp. Eötvös u. 4.)

b)    illetőleg letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.terezvaros.hu)

A pályázat beadási határideje: 2022.06.05.

A pályázatot írásban kérjük eljuttatni:

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában  (1067 Bp. Eötvös u.4.) személyesen, vagy a képviseletre jogosult(ak) által aláírva e-mailben az onkormanyzat@terezvaros.hu e-mail címre, vagy az elektronikus hivatali kapun keresztül (terezonk).

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (Tel.: 342-7582)

A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítünk. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási megállapodást köt.

A honlapon a link:

https://terezvaros.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/https://terezvaros.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/palyazatok-civileknek