Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Program 2005

OKT
24

Határidő: 2005. október 24.


Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Program 2005 - Pályázati felhívás
 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) meghirdeti az Asbóth Oszkár Innovációs Programot az alábbi húzóágazati területeken:
a) egészségipar,
b) biotechnológia,
c) agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások.
 
A pályázat célja
A pályázat átfogó célja ezen húzóágazati iparágak fejlődésének gyorsítása technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakításának ösztönzésével. Ennek érdekében a felsorolt húzóágazati területeken az NKTH támogatja technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakítását, a résztvevő szervezetek tevékenységét és együttműködését koordináló Innovációs Klaszter Centrumok (a továbbiakban: IKC) felállítását, valamint a technológiai platformhoz kapcsolódó K+F és innovációs programok végrehajtását.
A pályázat további céljai:
·         Technológia transzfer erősítése a húzóágazatok területén.
·         Nemzetközi színvonalú innovációs klaszterek kialakításának elősegítése.
·         Innovációs klaszterek K+F és innovációs tevékenységéhez szükséges szellemi és infrastrukturális háttér megteremtése.
·         Tudás- és technológia intenzív vállalkozások létrehozásának és letelepedésének ösztönzése.
·         Külföldi tőkebefektetések ösztönzése a húzóágazatok területén.
·         A munkaerő mobilitásának elősegítése, munkahelyteremtés ösztönzése
A pályaművek támogatására a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 6 500 millió Ft-ot biztosít a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére. A támogatott pályaművek várható száma: max. 5 db.
 
A pályaművek benyújtásának helye, módja, és határideje
A Pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályamű magyar, a munkaterv és űrlap angol nyelvű külön – külön (kötetekben fűzött vagy kötött) 1- 1 eredeti és 3 – 3 másolati példányát, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet mindkét nyelven 1-1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következő címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C (Infopark „C” épület), I. em. Ügyfélszolgálat
A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles és a pályamű 8 karakteres elektronikus azonosítóját (Pályázati űrlap [11a] mező):
HIKC05
(elektronikus azonosító)
Beadási határidő:
2005. október 24., 16:00 óra
A kitöltött Pályázati űrlapot a fenti határidőig (a Pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerint) elektronikus levél mellékleteként küldje el az alap2005@kutatas.hu címre.
 
Forrás: www.nkth.gov.hu